ثبت ارزان شرکت - ثبت برند فارسی

شنبه 27 مرداد 1397

قانون تجارت در مورد اینکه قرارداد شرکت(شرکتنامه)باید حاوی چه نکاتی باشد،سکوت کرده است.قانون ثبت شرکت ها و نیز لایحه ی اصلاحی 1347 فقط به مندرجات اساسنامه اشاره می کنند،اما به اینکه «قرارداد شرکت» که میان موسسان اولیه ی شرکت تنظیم می شود باید چه شروطی داشته باشد اشاره ای ندارند.آنچه مسلم است،قرارداد شرکت باید متضمن امضای شرکا یا نمایندگان قانونی آن ها باشد والا اعتبار نخواهد داشت.
در عمل،تشکیل دهندگان شرکت از ورقه های نمونه ای که اداره ثبت شرکت ها تهیه و منتشر کرده است،استفاده می کنند.در این نمونه ها،مواردی که باید در شرکتنامه یا اساسنامه قید شود،معین شده است،بدون آنکه جنبه حصری داشته باشد.برابر بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک با اصلاحات بعدی،صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه باید طبق سند رسمی تنظیم گردد.از طرف دیگر طبق ماده 1 نظامنامه قانون تجارت،شرکت های تجارتی باید به موجب شرکتنامه رسمی تشکیل شوند.

مواردی که در شرکتنامه به آن اشاره می شود عبارتند از:
1-نام شرکت
2-موضوع شرکت
3-سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی
4-میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء
5-تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن
6-اسامی شرکاء یا موسسین شرکت با قید مشخصات کامل هر یک و اقامتگاه
7-اسامی مدیران شرکت و اختیارات آن ها و مشخصات کامل هر یک و اقامتگاه
8-قید مشخصات بازرس یا بازرسان شرکت
9-تاریخ و نحوه رسیدگی به حساب ها و چگونگی تقسیم سود و زیان شرکت
10-انحلال شرکت
11-قید سایر نکاتی که لازم باشد.
12-بالاخره شرکت نامه باید به امضاء موسسین برسد و در دفتر ثبت شرکت ها ثبت گردد.

نشر قرارداد شرکت
ماده ی 197 قانون تجارت مقرر می کند:«در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت،خلاصه شرکتنامه و منضمات آن،طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد».ماده ی 6 نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه(مصوب 1311)نیز اعلان شرکتنامه و منضمات آن در مجله رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت را پیش بینی کرده است.در نتیجه،تشکیل شرکت موکول به این نیست که شرکتنامه،یعنی قرارداد ایجاد شرکت،حتماَ برای اطلاع عموم منتشر شود،بلکه شرکت به صرف اینکه قرارداد آن تنظیم و امضا گردد،در صورت وجود شرایط دیگر تشکیل،شکل می گیرد.بنابراین،در حقوق ایران شرط ایجاد شرکت،نشر قرارداد آن نیست تا بدون آن شرکت وجود نداشته باشد-.چیزی که در حقوق کشورهایی که ثبت شرکت را در اداره ثبت شرکت ها ضروری می دانند،صادق است -در حقوق ما تشکیل شرکت موکول به این است که شرکتنامه ی رسمی منعقد شود،اما برای اینکه شرکت ایجاد شود و شخصیت حقوقی پیدا کند،نه ثبت آن در دفتر شرکت ها ضروری است و نه نشر شرکتنامه و اعلان آن.به همین دلیل،ماده ی 198 قانون تجارت تاکید می کند که اگر به علت عدم رعایت ماده ی 197 این قانون،بطلان عملیات شرکت(و نه خود شرکت)اعلام گردید،«..هیچ یک از شرکا نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آن ها معامله کرده اند،عذر قرار دهند».
اما شرکتی که در اداره ی ثبت شرکت ها ثبت نشده و به تبع آن،شرکتنامه اش اعلان نگردیده است،ممکن است با خطر انحلال مواجه شود.در واقع،ماده ی 2 قانون ثبت شرکت ها(مصوب 1310)،ثبت شرکت های تجاری را الزامی تلقی کرده و برای مدیران شرکتی که به ثبت نرسیده باشد،جزای نقدی معین نموده و اضافه کرده است که «...در صورت تقاضای مدعی العموم،حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد».مفهوم این قسمت ماده ی اخیر این است که تا زمانی که دادستان انحلال شرکت را تقاضا نکرده و دادگاه حکم به انحلال نداده است،شرکت با جمع شرایط دیگر،تشکیل شده محسوب خواهد شد،اما اگر دادستان تقاضای انحلال شرکت را بکند،به صرف تقاضای او و فقط به این دلیل که شرکت در اداره ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده است،منحل اعلام خواهد شد و هیچ دلیل دیگری برای صدور حکم انحلال شرکت لازم نیست.
پس ثبت شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها و نشر قرارداد شرکت از عواملی نیستند که وجودشان به شرکت موجودیت و شخصیت حقوقی دهد،بلکه ممکن است شرکت شخصیت حقوقی پیدا کرده باشد،بدون آنکه ثبت شده باشد،اما اگر شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت رسید،چون ثبت بعد از تشکیل شرکت انجام می شود،قرینه ای قوی بر این است که شرکت دارای شخصیت حقوقی است،یعنی تشکیل شده است.مع ذلک،باید توجه کرد که حتی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها،به این معنا نیست که شرکت واقعاَ وجود دارد و هر گاه معلوم شود که ثبت شرکت بدون توجه به سایر شرایط تشکیل شرکت انجام گرفته است،شرکت باطل خواهد بود،مانند وقتی که ثابت شود یکی از شرکا اهلیت امضای قرارداد شرکت را نداشته است یا بدون قصد بوده،چون اگر چنین عواملی وجود نداشته باشد،قرارداد شرکت نمی تواند موجود باشد و حتی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها نمی تواند به آن موجودیت قطعی اعطا کند و هر ذی نفعی به رغم ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها،حق تقاضای ابطال آن را خواهد داشت.

 • نظرات() 
 • شنبه 27 مرداد 1397

  در قانون تجارت ایران شرایط خاصی برای تاجر بودن و اشتغال به تجارت پیش بینی نشده است ولی به ملاحظات ذیل باید در این مورد توجه کرد.
  1. با توجه به اینکه تجارت نیازمند یک سلسله عملیات حقوقی ، تعهدات و قراردادهاست طبیعتاَ تاجر باید طبق مقررات قانون مدنی دارای اهلیت باشد.
  2. اشتغال به بعضی از رشته های مخصوص تجارت مثل داروسازی ، مستلزم داشتن پروانه مخصوص است.
  3. تاجر دارای یک سلسله تکالیف خاصی است که از جمله آن ها داشتن دفاتر تجاری و ثبت نام در دفتر ثبت تجاری است. این دو تکلیف در قانون تجارت ایران پیش بینی شده است.
  در ذیل راجع به ثبت نام در دفتر ثبت تجاری و اهمیت آن سخن خواهیم گفت. لطفاَ ما را تا انتهای این مقاله همراهی بفرمایید. خاطر نشان می شویم در صورت مواجه شدن با هر گونه سوال و یا ابهامی در این رابطه می توانید با همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایید. متخصصان ما در این مرکز، از طریق مشاوره ی تلفنی رایگان شما را راهنمایی خواهند کرد.

      ثبت نام در دفتر ثبت تجاری

  مطابق ماده 16 قانون تجارت و ماده 1 آیین نامه دفتر ثبت تجاری، هر کس در ایران به شغل تجارت اشتغال ورزد باید نامش را در محلی که مشغول فعالیت است به ثبت برساند . عمل ثبت تجاری در یکی از ادارات، دوایر یا شعب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت می گیرد در هر محلی که این ادارات موجود نباشد به صورت موقت در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به ثبت می نمایند ( مواد 16 تا 19 ق. ت) به استناد نظامنامه راجع به مواد فصل دوم و باب سوم قانون تجارت کلیه تجار مکلفند شماره ثبت تجارتخانه خود را بر روی همه اوراق و اسناد منتشر درج کنند. همینطور باید کلیه تغییرات مندرج در تجارتخانه از جمله تصفیه ، حجر ، ممنوعیت معاملاتی و ... در دفتر ثبت تجاری ثبت گردد.

  دفتر ثبت تجاری در بسیاری از کشورها وجود دارد و اهمیت آن به قرار ذیل است :
  الف ) دلالت تاجر بودن
  در کشورهایی که دلیل تاجر بودن شخصی است نه موضوعی، ثبت در دفاتر ثبت تجاری بهترین وسیله برای اثبات تاجر بودن است و بنابراین ثبت نام شخص در دفتر ثبت تجاری او را مشمول مقررات مربوط به تجار خواهد کرد.
  ب) اطلاع از تعداد و نوع فعالیت تجار
  اطلاع از تعداد و نوع فعالیت و رشته تجاری تجار از مسائلی است که مسئولین هر کشوری از نظر برنامه ریزی ها و توسعه اقتصادی باید آمار دقیق آن را بدانند و در درجه اول از روی دفتر ثبت تجاری است که می توان به این اطلاعات دسترسی پیدا کرد.
  ج) اطلاع تجار از وضع یکدیگر
  تجار برای معامله با یکدیگر، از نظر میزان سرمایه ، نوع تجارت و حدود اختیارات مسئولین تجاری با خبر باشند و بهترین وسیله همین دفتر ثبت تجاری است که نام تاجر و خلاصه وضعیت او در آن ثبت است و هر کس می تواند با مراجعه به دفتر ثبت تجاری از وضع تجار باخبر شود.
  د) روشن کردن وضعیت مالیاتی
  طبق ماده 184 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/ 12/ 1366 " ادارات ثبت مکلف اند در آخر ماه فهرست کامل شرکت ها و موسساتی را که در طول ماه به ثبت می رسند و تغییرات حاصله در مورد شرکت ها و موسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره های آن به اداره امور اقتصادی و دارایی محل اقامت موسسه ارسال دارند." بنابراین از نظر مسائل مالیاتی نیز ثبت نام در دفاتر ثبت تجاری دارای اهمیت است.
  ه) اعطای بعضی امتیازات
  اعطای بعضی امتیازات به تجار از جمله اعطای کارت بازرگانی به آنان منوط به ثبت نام در دفتر ثبت تجاری است. 

 • نظرات() 
 • دوشنبه 22 مرداد 1397

  درمیان شرکتها، شرکت های سهامی خاص وشرکت بامسئولیت محدود و مؤسسه های غیر تجاری عملاً بیشترین کاربرد را دارند، امروزه اکثر مردم سعی دارند که فعالیت های خود را در زمینه های مختلف اقتصادی، صنعتی، کشاورزی وتولیدی و چه بسا در زمینه های فرهنگی و اجتماعی تحت قالب خاص انجام دهند. لذا سعی بر آن دارند که فعالیت های خویش را تحت پوشش انواع شرکت های تجاری وغیر تجاری و مؤسسات انجام دهند تا از مزایای آنان بهره مند شوند. ما دراین نوشتارعلاوه بر توضیح مختصر درباره شرکت با مسئولیت محدود موارد زیر را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهیم :
  ـ مدارک و مراحل ثبت شرکت مذکور
  ـ نکات کلیدی راجع به شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت.

  • تعریف شرکت با مسئولیت محدود :
  مطابق ماده ۹۴ قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده وهریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

  • مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت بامسئولیت محدود :
  1- دو برگ شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
  2- دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران
  3- دو جلد اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
  4- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
  5- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
  6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده  نفر باشد)
  7- اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
  8- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
  9- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
  10- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
  11- اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

  • مراحل ثبت شرکت بامسئولیت محدود :
  پس از اینکه مدارک فوق الذکر برای ثبت شرکت بامسئولیت محدود را فراهم نمودید بایستی به سایت اداره کل ثبت شرکت ها به نشانی « http://irsherkat.ssaa.ir » مراجعه کرده و در سامانه با پرکردن فرم های موردنظر ثبت نام خود را آغاز نمایید،سپس در مرحله بعد باید برای شرکت به ترتیب اولویت 5 نام انتخاب کنید تا یکی از بین آنها تأیید شود؛ در گام بعد مدت و موضوع فعالیت، نشانی شرکت، سرمایه شرکت را وارد نموده، سپس باید سمت اشخاص و نام شرکاء و سهام هر یک از آنها را مشخص نمایید؛ همچنین اگر شرکت دارای شعبه دیگری است باید مشخصات آن معرفی گردد. پس از تأیید اطلاعات توسط اداره ثبت شرکت ها باید اساسنامه و شرکت نامه را در سایت بارگذاری کنید. " اساسنامه و شرکت نامه پیش فرض هایی دارند که باید آنها را پر کنید و سپس تصویر برابر اصل شده آنها را در سایت بارگذاری نمایید. " پس از انجام این مراحل باید منتظر باشید تا اداره ثبت شرکت ها از شما بخواهد مدارک را برای آنها ارسال کنید. در آخر، پس از تأیید تمام مدارک، شماره ثبت شرکت به شما داده می شود و باید آگهی ثبت شرکت را در روزنامه رسمی به چاپ برسانید. در آگهی باید اطلاعاتی در مورد نام شرکت، نوع فعالیت شرکت، مدت و اطلاعاتی از این قبیل را مطرح نمایید.

  • نکاتی درخصوص شرکت با مسئولیت محدود درقانون تجارت :
  1ـ حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود.( ماده ۹۴ ق.ت)
  ۲ـ حداقل سرمایه با توجه به رویه وحداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.
  ۳ـ سعی شود درنام شرکت از نام شرکاء استفاده نشود، اسم شریکی که در نام شرکت قید می شود، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را داشته و در ابتدا امر مسئول پرداخت کلیه قروض و تعهدات شرکت خواهد بود.( ماده ۹۵ ق.ت)
  ۴ـ شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد و مدیرعامل اقرار به دریافت کلیه سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیرنقدی نماید وهر شرکت که بر خلاف این ماده تشکیل شود، باطل و از درجه اعتبار ساقط است.( ماده ۹۶ ق.ت)
  ۵ـ درشرکت نامه باید صراحتا قید شده باشد که، سهم الشرکه های غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است. هرشرکت که برخلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است.( ماده ۹۷ ق.ت)
  ۶ـ کلیه شرکاء نسبت به قیمتی که درحین تشکیل برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده درمقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.( ماده ۹۸ ق.ت)
  ۷ـ سهم الشرکه که شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بااسم و بی اسم وغیره درآید. سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.( ماده ۱۰۲ ق.ت )
  ۸ـ انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود.( ماده ۱۰۳ ق.ت )
  ۹ـ شرکت به وسیله یک یا چند نفرمدیر که به صورت مؤظف یا غیر مؤظف، که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شود، اداره می گردد. ( ماده ۱۰۴ ق.ت )
  ۱۰ـ مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. ( ماده ۱۰۵ ق.ت )
  ۱۱ـ تصمیمات راجعه به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود و اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند و دراین صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود اگرچه اکثریت مذکور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای حد نصاب مجامع بیان دارد.( ماده ۱۰۶ ق.ت )
  ۱۲ـ هریک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد درمجامع دارای رأی خواهد بود.اساسنامه می تواند ترتیب دیگری معلوم نماید.( ماده ۱۰۷ ق.ت )
  ۱۳ـ روابط شرکاء شرکت تابع مقررات اساسنامه است و تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکاء است، اساسنامه می تواند ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارد.( ماده ۱۰۸ ق.ت)
  ۱۴ـ درهرشرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکاء بیش از ۱۲ نفر باشد باید هیأت نظار باشد. هیأت نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد.( ماده ۱۰۹ ق. ت)

 • نظرات() 
 • دوشنبه 22 مرداد 1397

  اگر دو یا چند نفر به طور مشترک طرحی را ایجاد کرده باشند، در صورتی که طراح ها همان متقاضیان ثبت طرح باشند، در این فرض طرح صنعتی مورد درخواست ثبت، به طور مشترک به نام همه آن ها به ثبت می رسد و حقوق ناشی از ثبت طرح نیز به آنان تعلق خواهد داشت. به عبارت دیگر در این فرض طراح ها در رابطه با حقوق ناشی از ثبت طرح تابع احکام راجع به اموال و حقوق مشترک خواهند بود که از جمله این احکام عبارتند از :
  1- مالکین مشترک طرح صنعتی نمی توانند بدون رضایت بقیه مالکین سهم خود را منتقل یا در رهن قرار دهند.
  2- مالکین مشترک طرح صنعتی می توانند بدون رضایت بقیه مالکین مشاع از طرح صنعتی استفاده کنند مگر اینکه در قرارداد خلاف آن تصریح و مورد توافق قرار گرفته باشد.
  3- مالکین مشترک طرح بدون رضایت بقیه مالکین مشاع نمی توانند مجوز بهره برداری انحصاری یا غیرانحصاری صادر نمایند.
  با توجه به قانون مصوب 1386 و بر اساس ماده 24 آن طرح صنعتی اشتراکی تابع مقررات مربوط به اختراع اشتراکی است. بدین توضیح که اگر افرادی به صورت مشترک طرح صنعتی را ایجاد کرده باشند، با توجه به بند ( ب ) ماده 5 قانون فوق حقوق ناشی از طرح صنعتی مشترکاَ به آنان تعلق می گیرد.
  البته قانونگذار در بحث نرم افزار و با توجه به ماهیت آن حکم خاصی را در خصوص مورد پیش بینی کرده است. بر اساس ماده 11 آیین نامه اجرای قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای، هر گاه اشخاص متعدد در پدید آورندگان نرم افزار مشخص باشد، حقوق مادی حاصل از آن به نسبت مشارکت هر یک تعلق می گیرد. در صورتی که یکایک آنان جدا و متمایز نباشد، اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدید آورندگان است.
  علیرغم مراتب فوق ، مالکین مشترک می توانند بر خلاف رویه های فوق توافق کنند، به این معنا که مالکین مشاع می توانند توافق کنند که امکان بهره برداری از طرح صنعتی ثبت شده فقط متعلق به یکی از مالکین مشاع باشد. در این فرض اگر شخص متعهد بر خلاف تعهد خود از طرح صنعتی ثبت شده بهره برداری نماید، متعهد له می تواند درخواست خسارت از متعهد نماید. البته در این فرض متعهد له می تواند در صورت نقض تعهد درخواست کند و حق طرح دعوی نقض علیه متعهد ندارد چون متعهد در واقع مالک طرح صنعتی است و مالک طرح صنعتی نمی تواند ناقض طرح صنعتی خود باشد.
  در خاتمه آنچه که به عنوان نتیجه گیری می توان ذکر کرد اینکه طراح کسی است که طرح صنعتی را پدید آورده است، بنابراین طراح می تواند یک یا چند نفر باشد و باید اسامی آن ها در گواهینامه طرح صنعتی ذکر گردد. همچنین چنانچه بین آن ها در رابطه با طرح صنعتی اشتراکی اختلافی بروز کند باید مرجعی وجود داشته باشد تا آن ها بتوانند به آن مراجعه و احقاق حق نمایند. این مرجع می تواند یک مرجع بالای اداری یا قضایی باشد. عمده اعتراض هایی که می تواند در این خصوص مطرح باشد عبارتست از :
  1- تعدادی ادعا کنند که آن ها و نه کسی که اسم او در گواهینامه اختراع آمده است ، پدید آورنده واقعی طرح صنعتی هستند.
  2- شخصی ادعا کند آن هایی که اسامی شان در گواهینامه طرح صنعتی آمده است، دخالتشان در طراحی طرح به حدی نبوده است که پدید آورنده طرح صنعتی تلقی گردند.
  در خاتمه با توجه به قانون مصوب 1386 و سایر قوانین و مقررات مرتبط ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد :
  1- قانونگذار سال 1386 با توجه به ماده 23 قانون ، احکام طرح صنعتی مشترک را تابع احکام اختراع اشتراکی دانسته است.
  2- با توجه به بند ( ب ) ماده 5 قانون ، حقوق ناشی از طرح صنعتی که به صورت اشتراکی ایجاد شده است، مشترکاَ به پدید آورندگان آن تعلق دارد.
  3- در اینکه نحوه اعمال حقوق طراح ها در فرض یادشده چگونه است، در قانون 1386 و آیین نامه مربوط احکامی نیامده است . در تبصره ذیل ماده 11 آیین نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1383 هیات وزیران در رابطه با نقض حقوق در فرضی که نرم افزار مشترک باشد احکامی آمده است. بر حسب تبصره یادشده، هر یک از شرکاء به تنهایی یا همه آن ها به اتفاق می توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون به مراجع قضایی صالحه مراجعه نمایند.
  4- بر اساس ماده 24 آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه، در صورتی که متقاضیان ثبت طرح صنعتی متعدد باشند، به عبارت دیگر در صورتی که طرح صنعتی به صورت مشترک پدید آمده باشد، درخواست استرداد اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید به امضای همه مالکین مشاع برسد و یک نفر از مالکین حق استرداد اظهارنامه ثبت طرح صنعتی را ندارد.
  5- چنانچه طراح فوت نماید و مدت اعتبار گواهینامه اختراع باقی باشد، مرجع ثبت به درخواست وراث یا احدی از وراث، نام ورثه یا وراث را به عنوان مالک در ظهر گواهینامه طرح صنعتی قید و مراتب را با ذکر میزان سهم هر یک در دفتر مربوط ثبت خواهد کرد و در این فرض نیز بهره برداری از طرح صنعتی ثبت شده توسط وراث تابع احکام مربوط به طرح صنعتی مشترک خواهد بود.
  6- در خیلی از کشورها اذن اکثریت برای اجرا و اعمال حقوق مشترک کفایت می کند و در صورتی که اتفاق نظر یا اکثریتی وجود نداشته باشد، مرجع قضایی در خصوص مورد تعیین تکلیف می کند. البته در حقوق ایران تصرف در آثار مشترک باید با موافقت همه شرکاء باشد و البته شرکاء می توانند برای اداره مال مشترک به گونه ای غیر از رویه فوق نیز توافق کنند. به عبارت دیگر با توجه به مفاد ماده 576 قانون مدنی، طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود. 

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 10 مرداد 1397

  ماده 1 : نام موسسه: .............................................

  ماده 2 : موضوع موسسه: ………………………………………………………….

  ماده 3 :  مرکز اصلی موسسه: ……………………………………………..    به کدپستی: ...........................

  ماده 4 : سرمایه موسسه ………………………………………. ریال سرمایه نقدی و صفر ریال سرمایه غیرنقدی

  ماده 5 : مدت موسسه : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

  ماده 6 : تابعیت موسسه : تابعیت ایرانی است.

  ماده 7 : هیچیك از شركاء حق انتقال سهم الشركه خود را بغیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه موسسه كه دارای اكثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشركه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی

  ماده 8: مجمع عمومی عادی موسسه در ظرف مدت چهار ماه هر سال پس از انقضای سال مالی موسسه تشكیل ولی ممكن است بنا به دعوت هر یك از اعضاء هیئت مدیره یا شركاء بطور فوق العاده تشكیل گردد.

  ماده 9: دعوت هر یك از جلسات مجامع عمومی توسط هر یك از اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل یا شركاء بوسیله دعوت نامه كتبی یا درج آگهی در یكی از جراید كثیر الانتشار بعمل خواهد آمد. فاصله دعوت تا تشكیل مجمع حداقل 10 روز و حداكثر 40 روز خواهد بود.

  ماده 10: در صورتی كه كلیه شركاء در هریك از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده 9 اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

  ماده 11: وظایف مجمع عمومی عادی بشرح زیر می باشد :

  الف- استماع گزارش هیئت مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه موسسه و تصویب آن

  ب- تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیئت مدیره

  ج- تعیین خط مشی آینده موسسه و تصویب آن

  د- انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرس

  ماده 12: وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

  الف- تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یك یا چند مواد اساسنامه

  ب- افزایش یا تقلیل سرمایه موسسه

  ج- ورود شریك یا شركاء جدید موسسه

  ماده13: تصمیمات شركاء در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه كه كه اكثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

  ماده 14: هیئت مدیره موسسه مركب از ………………………… نفر خواهد بود كه توسط مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شركاء و یا خارج انتخاب می شوند.

  ماده 15: هیئت مدیره از بین خود یك نفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و یك نفر را به سمت مدیر عامل و همچنین می تواند برای اعضاء خود سمت های دیگری تعیین نماید.

  ماده 16:مدیر عامل نماینده قانونی و تام الاختیار موسسه بوده و می تواند در كلیه امور مداخله نماید مخصوصاً در موارد زیر :

  امور اداری موسسه از هر قبیل، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارائی موسسه و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام هزینه ها رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه، تهیه آیین نامه های داخلی، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، اداری دیون و وصول مطالبات تاسیس شعب، واگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و كارمندان و كارگران، عقد هر گونه پیمان با شركتها و بانكها و ادارات و اشخاص خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و بطور كلی وسائل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب موسسه مشاركت با سایر موسسات و شخصیت های حقیقی و حقوقی، استقراض یا رهن یا بدون رهن و تحصیا اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانكها و اشخاص و موسسات و بازكردن حساب جاری و ثابت در بانكها، دریافت وجه از حسابهای موسسه چه مدعی باشد و چه مدعی علیه، در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه و ابتدائی و استیناف و دیوان كشور، انتخاب وكیل و وكیل در تكویل، دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل آن، قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش: اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را كه هیئت مدیره جهت پیشرفت موسسه اتخاذ نماید معتبر می باشد.

  ماده 17: جلسات هیئت مدیره با حضور اكثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت مدیره با اكثریت آراء معتبر است.

  ماده 18: دارندگان حق امضاء در موسسه، دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چك، سفته، برات، اسناد تعهد آور و قراردادها را هیئت مدیره تعیین می كند.

  ماده 19: هریك از اعضاء هیئت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضاء خود در بهر یك از شركاء برای هر مدت كه صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیئت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.

  ماده 20: سال مالی موسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همانسال خاتمه می یابد به استثنای سال اول كه ابتدای آن از تاریخ تاسیس موسسه است.

  ماده 21: تقسیم سود- از درآمد موسسه در پایان هر سال مالی هزینه اداری، حقوق كاركنان و مدیران، استهلاك، مالیات، سایر عوارض دولتی كسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه كه سود ویژه است به نسبت سهم الشركه بین شركاء تقسیم خواهد شد.

  ماده 22: فوت یا محجوریت هر یك از شركاء باعث انحلال موسسه نخواهد شد و وراث شریك متوفی و یا ولی محجور می توانند به مشاركت خود ادامه دهند. درغیر این صورت بایستی سهم الشركه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شریك دیگری منتقل و از موسسه خارج شوند.

  ماده 23: انحلال، موسسه مطابق ماده 114 قانون تجارت منحل خواهد شد و در صورتی كه مجمع شركاء رای بانحلال موسسه دهد یك نفر از بین شركاء و یا خارج موسسه به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد.

  ماده 24: اختلافات حاصله بین شركاء موسسه از طریق حكمیت و داوری حل و فصل خواهد شد.

  ماده 25: در سایر موضوعاتی كه در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد شد.

  ماده 26: این اساسنامه در 26 ماده تنظیم و  در جلسه مورخ …………………………………به امضاء كلیه موسسین رسید و تمام صفحات امضاء شد.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 10 مرداد 1397

  ۱٫ دو صفحه فرم کارت بازرگانی (پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی “فرم د”) ضمناً برای تمدید کارت بازرگانی نیازی به گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی نیست.

  ۲٫ ارائه اصل کارت بازرگانی.

  ۳٫ در صورت پرشدن صفحات کارت بازرگانی ارائه دو قطعه عکس ۴×۶ الزامی است.

  ۴٫ اصل مفاصا حساب مالیاتی آخرین سال عملکرد (پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی ) مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری (به آدرس مندرج کارت بازرگانی) به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال ۷۹ به بعد

  ۵٫ اصل مفاصا حساب بیمه نامه تامین اجتماعی (پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی ) برای واحدهای تولیدی و صادر کنندگان پوست و روده.

  ۶٫ اظهار نامه عملکرد سالهای ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ به همراه ۴ دوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سالهای ۹۰ ، ۹۱ ، ۹۲ و دوره اول و دوم سال ۹۳٫در صورت عدم مشمولیت قانون مالیات بر ارزش افزوده,نامه عدم مشمولیت از حوزه مالیاتی مربوطه اخذ گردد.

  ۷٫ در صورت استیجاری بودن دفتر کار، ارائه اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمدید شده به همراه کد رهگیری الزامی است.

  ۸٫ در صورت تغییر محل علاوه بر ارائه یک برگ اظهارنامه تغییر آدرس از اداره ثبت شرکت ها، ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل الزامیست.

  الف – اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی، به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)

  ب – اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی، برای محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)

  ج – اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،با کد رهگیری برای محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)

  با امضای دو شاهد ذیل آن

  تهران ثبت,ثبت شرکت,ثبت برند,اخذ کارت بازرگانی

  ۹ . ارائه مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست (صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی شوند).

  تذکر۱ : کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت کنند.

  تذکر۲: در مراحل پذیرش و دریافت کارت بازرگانی حضور متقاضی الزامی است.

  تذکر ۳: برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می شود.

  تذکر۴ : کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می شود.

  ۱۰٫ فیش حق تمبر که از دارائی گرفته می شود.

  ۱۱٫یک قطعه عکس ۶×۴ یا ۴×۳ مدیرعامل (جدید، تمام رخ، ساده،رنگی با زمینه سفید، بدون خط خوردگی و سالم)

  ضوابط صدور و تمدید کارت بازرگانی ۵ ساله ویژه واحدهای تولیدی

  ۱-دارا بودن پروانه بهره برداری معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی

  ۲-ارائه تعهد نامه در سربرگ شرکت مبنی بر پرداخت حقوق حقه اتاق بازرگانی همه ساله در موعد مقرر و در صورت عدم ایفای تعهد اتاق مجاز به تعلیق /ابطال /غیرفعال سازی کارت بازرگانی خواهد بود.

  ۳-حضور شخص مدیر عامل به همراه آخرین آگهی تصمیمات معتبر و اصل شناسنامه و کارت بازرگانی الزامی می باشد.

  مدارک موردنیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی:

  ۱٫ دو صفحه فرم کارت بازرگانی (پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی “فرم د”) به همراه امضاء مدیر عامل و مهر شرکت ، ضمناً در صورت تغییر مدیر عامل این فرم توسط دفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شود).

  ۲٫ ارائه اصل کارت بازرگانی

  ۳٫ اصل مفاصا حساب مالیاتی آخرین سال عملکرد (پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی ) مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری (به آدرس دفتر مرکزی شرکت)به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال ۷۹ به بعد.

  ۴٫ اصل مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی (پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی ) مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری (به آدرس دفتر مرکزی شرکت یا محل کارخانه)

  ۵٫ اظهار نامه عملکرد سالهای ۹۰ ، ۹۱ و ۹۲ به همراه ۴ دوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سالهای ۹۰ ، ۹۱ ، ۹۲ و دوره اول و دوم سال ۹۳ ، در صورت عدم مشمولیت قانون مالیات بر ارزش افزوده,نامه عدم مشمولیت از حوزه مالیاتی مربوطه اخذ گردد.

  ۶٫ در صورت پرشدن صفحات کارت بازرگانی یا تغییر مدیر عامل دو قطعه عکس ۴×۶ (جدید، تمام رخ، ساده)

  ۷٫ یک برگ کپی روزنامه رسمی در مورد تغییرات شرکت(در صورت هرگونه تغییرات)

  تذکر : تذکر: در شرکت های سهامی چنانچه مدت تصدی هیات مدیره به پایان رسیده باشد، ارائه روزنامه رسمی ابقاء مجدد هیات مدیره الزامیست.

  ۸٫ در صورت استیجاری بودن دفتر مرکزی شرکت ارائه اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمدید شده به همراه کد رهگیری الزامیست.

  ۹٫ در صورت تغییر مدیر عامل:

  الف. اصل کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن

  ب. اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل جدید(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی )که از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد.

  ج. اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن

  متولدین سال های ۱۳۴۱ و قبل از آن با مدرک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه کپی مدارک تحصیلی نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

  متولدین سال های ۱۳۳۴ و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

  متولدین سال های ۱۳۲۸ و قبل از آن با ارائه مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

  د. ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم)

  ه. داشتن حداقل سن ۲۳سال تمام

  ۱۰٫ در صورت تغییر آدرس ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل الزامی است:

  الف – اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس مرکزی با کاربری اداری یا تجاری.

  ب – اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی با کاربری اداری یا تجاری(در صورتیکه سند ملک مسکونی و دارای کاربری اداری است باید در اجاره نامه محضری موضوع” ملک مورد نظر جهت شرکت و یا فعالیت اداری شرکت در اختیار مستاجر قرار داده شده است” قید گردد).

  ج – اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام شرکت،با کد رهگیری برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی با کاربری اداری یا تجاری با امضای دو شاهد ذیل آن .

  ۱۱٫ اشخاص غیر ایرانی متقاض کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند ۸ (الف – ب- ج) ملزم به ارائه تائید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدرک هستند.

  تذکر۱ : کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت کنند.

  تذکر۲ : در مراحل پذیرش و دریافت کارت بازرگانی حضور مدیر عامل و یا نماینده ایشان به همراه معرفی نامه و لیست بیمه الزامی است.

  تذکر۳: برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می شود.

  تذکر۴: کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می شود.

  ۱۲٫ فیش حق تمبر که از دارائی گرفته می شود.

  ۱۳٫یک قطعه عکس ۶×۴ یا ۴×۳ مدیرعامل (جدید، تمام رخ، ساده،رنگی با زمینه سفید، بدون خط خوردگی و سالم)

  ضوابط صدور و تمدید کارت بازرگانی ۵ ساله ویژه واحدهای تولیدی

  ۱-دارا بودن پروانه بهره برداری معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی

  ۲-ارائه تعهد نامه در سربرگ شرکت مبنی بر پرداخت حقوق حقه اتاق بازرگانی همه ساله در موعد مقرر و در صورت عدم ایفای تعهد اتاق مجاز به تعلیق /ابطال /غیرفعال سازی کارت بازرگانی خواهد بود.

  ۳-حضور شخص مدیر عامل به همراه آخرین آگهی تصمیمات معتبر و اصل شناسنامه و کارت بازرگانی الزامی می باشد.
   

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 10 مرداد 1397

  اساسنامه شرکت در حقیقیت سندی است که به آن اعتبار می دهد و در آن خط مشی و سرمایه شرکت،هدف و نحوه فعالیت و وظایف هر یک از اعضای شرکت و هیئت مدیره و مجامع عمومی و بازرسان شرکت و تعداد مدیران و نحوه انتخاب و مدت ماموریت و چگونگی تعیین جانشین مدیرانی که فوت یا استعفاء نموده و یا محجور و معزول می شوند معین می گردد و کلیه مواد آن برای اعضاء لازم الرعایه می باشد . همانطوری که در زندگی یک شخص حقیقی سجل یا شناسنامه او باعث هویت و اعتبارش می شود در شخص حقوقی نیز اساسنامه به او هویت و اعتبار می دهد و حدود اختیارات و وظایف مدیران و میزان مسئولیت آن ها و چگونگی عملکرد آن ها در آن قید می گردد.بنابراین شرکت های سهامی عام،و سهامی خاص باید دارای اساسنامه ای باشند.لیکن،شرکتنامه مخصوص شرکت های با مسئولیت محدود،تضامنی و نسبی است و شرکت های سهامی و تعاونی نیازی به شرکتنامه ندارند.شرکتنامه در شرکت های با مسئولیت محدود رکن اساسی آن است،به طوری که عدم تنظیم آن سبب بطلان شرکت است.


  بموجب مواد 142-97-36 قانون تجارت،شرکتنامه سندی است که بین دو یا چند شریک بمنظور تشکیل شرکت تجاری تنظیم شده باشد.ماده 36 ق.ا.ق.ت مقرر می دارد:"شرکت سهامی به موجب شرکتنامه که در دو نسخه نوشته شده باشد تشکیل می شود.یکی از نسختین به طوری که در ماده 50 مقرر است ضمیمه ی اظهارنامه ی مدیر شرکت و دیگری در مرکز اصلی شرکت ضبط خواهد شد.در شرکت نامه نسبت مشارکت هر شریک و سهم الشرکه هر کدام اعم از نقدی یا غیر نقدی که باید تقویم شده باشد قید می گردد.قانون تجارت در مورد اینکه قرارداد شرکت(شرکتنامه)باید حاوی چه نکاتی باشد،سکوت کرده است.قانون ثبت شرکت ها و نیز لایحه ی اصلاحی 1347 نیز فقط به مندرجات اساسنامه اشاره می کنند،اما به اینکه «قرارداد شرکت» که میان موسسان اولیه ی شرکت تنظیم می شود باید چه شروطی داشته باشد اشاره ای ندارند.آنچه مسلم است،قرارداد شرکت باید متضمن امضای شرکا یا نمایندگان قانونی آن ها باشد والا اعتبار نخواهد داشت.
  برابر بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک با اصلاحات بعدی،صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه باید طبق سند رسمی تنظیم گردد.از طرف دیگر طبق ماده 1 نظامنامه قانون تجارت،شرکت های تجارتی باید به موجب شرکتنامه رسمی تشکیل شوند.در نتیجه،شرکتنامه سند معتبری است که  به وسیله قوه قضاییه چاپ گردیده است که پس از تکمیل اطلاعات می بایست به سازمان ثبت اسناد و املاک و اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تقدیم گردد.

  مواردی که در شرکتنامه به آن اشاره می شود عبارتند از:
  1-نام شرکت
  2-موضوع شرکت
  3-سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی
  4-میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء
  5-تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن
  6-اسامی شرکاء یا موسسین شرکت با قید مشخصات کامل هر یک و اقامتگاه
  7-اسامی مدیران شرکت و اختیارات آن ها و مشخصات کامل هر یک و اقامتگاه
  8-قید مشخصات بازرس یا بازرسان شرکت
  9-تاریخ و نحوه رسیدگی به حساب ها و چگونگی تقسیم سود و زیان شرکت
  10-انحلال شرکت
  11-قید سایر نکاتی که لازم باشد.
  12-بالاخره شرکت نامه باید به امضاء موسسین برسد و در دفتر ثبت شرکت ها ثبت گردد.

  برابر ماده 8 لایحه اصلاحی مصوب 24/12/48مواردی که در اساسنامه تصریح می شود عبارتند از:
  1-نام شرکت
  2-موضوع شرکت بطور صریح و منجز(روشن)
  3-مدت شرکت
  4-مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن در صورتیکه تاسیس شعبه مورد نظر باشد.
  5-مبلغ سرمایه شرکت تو تعیین وجوه نقدی و غیر نقدی آن
  6-تعداد سهام بی نام و بانام و مبلغ اسمی آن ها و هرگاه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد،خصوصیات و امتیازات این گونه سهام
  7-تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه اسمی هر سهم و مدتی که باید مطالبه شود که البته این مدت بیش از 5 سال نمی باشد.
  8-نحوه انتقال سهام با نام
  9-طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس
  10-در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن ها
  11-شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت
  12-مواقع و ترتیب دعوت مجامع
  13-مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها
  14-تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت نموده و یا استعفا می کنند یا به جهات قانون محجور،معزول و یا ممنوع می گردند.
  15-تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران
  16-تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بپردازند.
  17-قید اینکه شرکت دارای چند نفر بازرس خواهد بود و نحوه انتخاب و مدت ماموریت آن ها
  18-تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و مجمع عمومی سالانه
  19-نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن
  20-چگونگی تغییر اساسنامه

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 10 مرداد 1397

  روحیه انسان همواره خواستار گردش و کسب تجربه های جدید ، آشنایی با افراد گوناگون و مشاهده مکانهای مختلف بوده و می باشد. از اینرو مسافرت و گردش یکی از ویژگی های جدایی ناپذیر از زندگی انسان ها می باشد. به همین دلیل شرکت هایی با موضوع فعالیت مرتبط در این زمینه وجود دارند که خدمات مربوطه را ارائه می دهند.

  تمام فعالیتهایی که در زمینه تنظیم برنامه های مسافرتی و عزیمت به مکانهای دیگر به خصوص کشورهای مختلف، تحت نظارت سازمان مربوطه انجام خواهد شد. از این جهت این نوع شرکت ها در دو دسته عمده جای میگیرند که تحت نظارت دو سازمان مجزا فعالیت می نمایند.

  افرادی که با تایید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در زمینه تنظیم مسافرت های ایرانگردی و جهانگردی فعالیت می نمایند برای ثبت شرکت خود با موضوعیت فوق بایستی پس از احراز شرایط لازم که از طرف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام شده است اقدام اولیه در زمینه موافقت سازمان با ثبت شرکت خود را انجام دهند. با کسب موافقت سازمان مربوطه، افراد می توانند اقدام به ثبت شرکت با مسئولیت محدود نمایند. به این منظور با معرفی مدیرعاملی که مورد تایید سازمان میراث فرهنگی باشد و تعیین سایر سمت های مورد نیاز برای افراد دیگر، مدارک مورد نیاز از این افراد تهیه شده تا مطابق با آنها مراحل ثبت شرکت آغاز گردد. از آنجائیکه تشکیل شرکت با مسئولیت محدود با حضور 2 نفر به عنوان موسس انجام می شود لذا تعیین سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره از لحاظ قانونی برای ثبت شرکت کفایت می کند، در عین حال موسسین می توانند افراد بیشتری را در شرکت معرفی نموده و برای هر کدام سمت مخصوصی را تعیین نمایند.

  مرکز اصلی شرکت بایستی به تایید سازمان ذیصلاح رسیده و سپس نسبت به ثبت آن اقدام نموده.

  با توجه به اینکه موضوع فعالیت شرکت های گردشگری، خاص بوده لذا اسامی این شرکتها شامل عناوینی در جهت معرفی نوع فعالیت آنها می باشد از این جهت از عناوینی نظیر گردشگری و ایرانگردی در اسامی این شرکت ها استفاده می شود.

  از آنجائیکه شروع فعالیت این شرکت ها با ارائه مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می باشد لذا هر گونه تغییری در هر کدام از اجزای شرکت بایستی با اطلاع و تایید همان سازمان انجام شود . به همین جهت صورتجلسات مورد نظر پس از امضاء توسط موسسین ، با مراجعه به سازمان مربوطه، مورد تایید قرار گرفته و همراه با نامه مخصوصی که توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ارائه میگردد به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال میگردد.

  قوانین فوق با توجه به بند ب ماده 1 آئین نامه نظارت بر فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی و جهانگردی و زیارتی تنظیم و ارائه شده است لذا شرکتهای با موضوع فعالیت گردشگری تحت عنوان بند ب نیز شناخته و معرفی می شوند.

  نوع دیگری از شرکتهای مسافری ، آژانس های هواپیمایی می باشد. فعالیت در زمینه حمل و نقل هوایی کالا و مسافر و خدماتی که در این زمینه به مسافرین ارائه میگردد مانند رزرو و خرید بلیط و مکان مطابق با آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر خدمات مسافرتی سیاحتی و جهانگردی و زیارتی مصوب سال 1380،  نیازمند اخذ مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری میباشد که اصطلاحاً به آن ها شرکت های بند الف نیز گفته می شود.

  همانند شرکت های گردشگری، آژانس های هواپیمائی مشمول قوانین خاصی می شوند که بایستی با مراجعه به این سازمان و اطلاع از قوانین مربوطه نسبت به تامین و رعایت آنها اقدامات لازم انجام شده تا در نهایت موافقت سازمان با ثبت شرکت مورد نظر نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به دست آید.

  با توجه به اینکه موضوع فعالیت این شرکتها مشخص و از قبل توسط سازمان هواپیمایی کشوری تعیین شده است لذا متقاضیان بایستی دقت داشته باشند که به غیر از موضوع ارائه شده از طرف سازمان، امکان درج موضوعات دیگر نمی باشد.

  عناوینی که در نام شرکتهای آژانس هواپیمائی استفاده میگردد شامل خدمات مسافرت هوائی و یا دفتر خدمات هوائی و عناوینی از این دست می باشد که بایستی مورد تایید هر دو سازمان هواپیمایی کشوری و ادراه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری باشد. لذا پس از تایید نام از طرف اداره ثبت شرکتها، اسناد مربوطه شامل اساسنامه و صورتجلسه و سایر مدارک موجود به سازمان هواپیمایی ارائه شده تا مراحل تایید و اخذ مجوز انجام شود. پس از دریافت مجوز مربوطه با ارائه به اداره ثبت شرکتها مراحل ثبت شرکت به پایان رسیده و آگهی ثبتی با توجه به اطلاعات وارد شده در سامانه به چاپ رسیده و در اختیار متقاضی گذاشته می شود.

  نکته ای که در این خصوص بایستی عنوان شود ، امکان ثبت شرکت هایی می باشد که هر دو موضوع فعالیت فوق یعنی بند ب و بند الف را همزمان انجام می دهند. افرادی که قصد ثبت چنین شرکتهایی را داشته باشند بایستی اقدام به دریافت هر دو مجوز مربوطه نمایند و هر دو موضوع فعالیت درج گردد.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 10 مرداد 1397

  اگر نگاهی کلی و گذرا بر کتب اقتصاد کلان داشته باشیم و بخواهیم که ارزش افزوده را به زبان ساده بیان کنیم و از ورود به مباحث پیچیده مربوط به آن پرهیز کنیم، خواهیم دید که اقتصاددانان ارزش افزوده را چنین تعریف می کنند: ارزش افزوده عبارت است از ما به التفاوت ستانده و داده. به عبارت ساده تر و در عمل ارزش افزوده یعنی: فروش منهای خرید.

  برای تبیین موضوع به مثال زیر دقت کنید: یک کارگاه کفاشی را در نظر بگیرید که اقدام به تولید کفش می‌کند. این کارگاه برای تولید یک جفت کفش احتیاج به مواد اولیه به شرح زیر دارد که هر کدام را به قیمت‌هائی که در فهرست زیر تهیه آمده است، ‌خریداری می‌نماید:
  ۱- چرم رویه: ۳۵۰۰۰ ریال
  ۲- کفی کفش: ۲۵۰۰۰ ریال
  ۳- میخ کفاشی: ۱۰۰۰ ریال
  ۴- چسب کفاشی: ۸۰۰ ریال
  ۵- نخ کفاشی : ۵۰۰ ریال
  بنابراین مجموع خرید این کارگاه کفاشی برای تولید یک جفت کفش ۶۲٫۳۰۰ ریال می‌باشد. بعد از انجام یک سری عملیات بر روی مواد اولیه خریداری شده، یک جفت کفش تولید می‌گردد. تولید کننده کفش، یک جفت کفش را به قیمت ۱۲۰٫۰۰۰ ریال می‌فروشد.
  با توجه به تعریف مالیات بر ارزش افزوده که در صفحه قبل ذکر گردید، ارزش افزوده ایجاد شده توسط تولید کننده کفش عبارت خواهد بود از :

  خرید ـ فروش = ارزش افزوده
  ارزش افزوده =  ۶۲۳۰۰  -۱۲۰۰۰۰=۵۷۷۰۰

  ۲) مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

  بر مبنای تعریف فوق از ارزش افزوده، نوعی مالیات بر مصرف طراحی شده که هم اکنون در بیش از ۱۴۰ کشور جهان تحت عنوان مالیات برارزش افزوده به اجرا درآمده است. کشورهای فرانسه و آلمان از جمله اجراکنندگان اولیه این مالیات بوده و در کشورهای عضو اتحادیه اروپا همه این مالیات را پذیرفته و به اجرا گذاشته‌‌اند. کشورهای نامزد عضویت در اتحادیه اروپا نیز همه به پذیرش و اجرای این نوع مالیات التزام دارند.

  در ایران، پرداخت مالیات بر مصرف به شکلی که مستقیماً توسط مصرف‌کنندگان به فروشندگان پرداخت گردد و فروشندگان این مالیاتها را به نیابت از طرف دولت جمع‌آوری کنند و سپس آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند، تاکنون وجود نداشته است. این بدان معنی نیست که ایرانیان کلیه مایحتاج خود را بدون پرداخت انواع مالیاتهای غیرمستقیم تأمین می‌کنند. برعکس، مصرف‌کنندگان ایرانی برای خرید فرآورده‌هایی چون نفت، نوشابه، سیگار، خاویار، الکل طبی و صنعتی، اتومبیل، تلفن، نوار ضبط صوت و تصویر، فولاد و سیمان و برای خرید خدماتی مانند ارتباط تلفنی، شماره‌گذاری موقت و نقل و انتقال اتومبیل و شناورها، بطور غیرمستقیم، مالیات بر مصرف پرداخت می‌نمایند.

   همینطور، هموطنان خریدار کالاهای وارداتی نیز برای صدها نوع کالاهای وارداتی حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیاتهای غیرمستقیم مربوطه را می‌پردازند. این مالیاتها، برحسب وضعیت “کشش منحنی‌های تقاضا و عرضه” در موارد بسیاری معمولاً بیشتر به بخشی از مصرف‌کنندگانی اصابت می‌نماید.

   مالیات بر ارزش افزوده در واقع نوعی مالیات بر فروش کالا و خدمات چند مرحله‌ای است، که در طی مراحل زنجیره واردات/تولید/توزیع/مصرف با نرخ مالیاتی ثابت (غیرتصاعدی) اعمال می‌گردد ولی نهایتاً مصرف‌کنندگان نهایی تنها پرداخت‌کننده واقعی آن می‌باشند. مبنای محاسبه این مالیات بهای کالا و خدماتی است که یا در داخل تولید می‌شوند و یا به کشور وارد می‌گردند و فروشندگان و یا ارائه‌دهندگان خدمات برای آنها صورتحساب صادر می‌نمایند. در این نظام مالیاتی هر یک از ارائه دهندگان کالا و خدمات که در این نظام مالیاتی از دید دولت مؤدیان مالیاتی تلقی می‌گردند، مکلف به نگهداری دفاتر حسابداری و در هنگام فروش مکلف به تهیه و صدور صورتحساب می‌باشند. در صورتحسابهای صادره بایستی مشخصات طرفین معامله، مشخصات کامل کالا همراه با قیمت و مالیات آن در ستونهای مربوطه، در چند نسخه ثبت شده باشد.

   در هر یک از مراحل زنجیره به هم پیوسته تولید/توزیع، هر یک از بنگاههای اقتصادی در زمان خرید مواد اولیه و یا سایر کالاهای مورد نیاز، بهای کالای خریداری شده بعلاوه مالیات بر ارزش افزوده (که به صورت درصد ثابتی از بهای کالا می‌باشد) را به فروشنده کالا می‌پردازند. اما در زمان فروش کالا یا محصولات تولیدی علاوه بر بهای کالائی که به فروش می‌رسانند، مالیات بر ارزش افزوده متعلقه را نیز محاسبه و از خریدار کالای خود دریافت می‌نمایند. حال چون در این نظام مالیاتی، فعال اقتصادی نبایستی خود مالیاتی پرداخت نماید و بایستی مالیات تنها از مصرف‌کننده نهایی اخذ گردد، فعالان اقتصادی مالیات پرداختی بابت خرید مواد اولیه و سایر کالاها را از وجوه مالیات دریافتی از خریداران کالاها و دریافت کنندگان خدمات خود، کسر و تنها مابه‌التفاوت را به خزانه دولت می‌پردازند. به این ترتیب هر فعال اقتصادی تنها به میزان ارزش افزوده‌ای که توسط کارگاهش ایجاد می‌گردد مالیات به حساب دولت واریز می‌نماید و عمل انتقال مالیات از هر عنصر زنجیره تولید/توزیع به عنصر بعد تا زمانی که مالیات به مصرف‌کننده نهایی اصابت نماید، ادامه پیدا می‌کند و نهایتاً مصرف‌کننده نهایی که حلقه آخر زنجیره تولید/توزیع مصرف است، کل مالیات را که در مراحل مختلف زنجیره توسط عناصر زنجیره تولید/توزیع انباشته گردیده پرداخت می‌نماید.

  جهت تیین موضوع، مثال ساده‌ای بیان می‌گردد. این مثال به فرآیند تولید صندلی با فرض نرخ ۱۰% برای مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازد. در یک نگرش ساده به این فرآیند، مراحل زیر را خواهیم دید:

  مرحله اول : استحصال تنه‌درخت از جنگل توسط بهره بردار جنگل و فروش آن به چوب‌بری

  مرحله دوم : تبدیل تنه‌درخت به الوار توسط چوب بر و فروش آن به نجار

  مرحله سوم : تبدیل الوار به صندلی توسط نجار و فروش آن به مصرف کننده نهایی

   در مرحله اول، تنه‌درخت توسط بهره‌بردار جنگل به قیمت ۱۰۰۰ تومان به چوب‌بر فروخته می‌شود. به فرض اینکه چوب جنگلی بوده و بدون پرداخت به هزینه‌ای برای مواد اولیه تهیه شده باشد، با توجه به قیمت تنه‌درخت، ۱۰% آن بعنوان مالیات بر ارزش افزوده (۱۰۰ تومان) به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌شود. قیمت چوب به اضافه مالیات (۱۰۰+۱۰۰۰) برابر ۱۱۰۰ تومان می‌شود. یعنی نجاری مبلغ ۱۱۰۰ تومان به بهره‌بردار جنگل می‌پردازد که ۱۰۰۰تومان آن بابت کالا و ۱۰۰تومان دیگر مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. شکل ۱-۲ بیانگر محاسبات مربوط به این بخش از فرآیند می‌باشد.

  در مرحله دوم چوب‌بر، تنه‌درختی را که به قیمت خالص ۱۰۰۰ تومان خریده است با بکارگیری عوامل تولید به الوار تبدیل می‌کند و آن را به قیمت خالص ۱۵۰۰تومان به نجار می‌فروشد. نجار بهای کالا به اضافه ۱۰% مالیات بر ارزش افزوده (۱۵۰+۱۵۰۰) یعنی ۱۶۵۰ تومان را به چوب‌بر می‌پردازد. چون در نظام مالیات بر ارزش افزوده چوب‌بر نباید پرداخت‌کننده اصلی مالیات باشد، چوب‌بر از محل ۱۵۰تومان مالیات دریافتی، ۱۰۰تومان مالیاتی را که قبلاً بابت الوار پرداخت کرده است را کسر می‌نماید (۱۰۰-۱۵۰) و ۵۰تومان باقیمانده را به دولت پرداخت می‌نماید. شکل ۲-۲ عملیات این بخش از فرآیند را نشان می‌دهد.

  در مرحله سوم نجار با الواری که به قیمت ۱۵۰۰تومان خریداری کرده است صندلی تولید کرده و به قیمت ۱۹۰۰تومان به مصرف‌کننده نهایی می‌فروشد. ارزش افزوده این مرحله ۴۰۰تومان است. قیمت محصول به اضافه ۱۰% مالیات (۱۹۰+۱۹۰۰) برابر ۲۰۹۰تومان می‌شود. نجار ۱۹۰تومان مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کننده نهایی می‌گیرد و ۱۵۰ تومان مالیاتی که قبلاً به چوب‌بر پرداخت کرده‌ بود را از آن کسر می‌نماید. پس مالیات خالص این مرحله (۱۵۰-۱۹۰) برابر ۴۰ تومان می‌شود که توسط نجاری به دولت پرداخت می‌گردد. (شکل ۳-۲ این بخش از فرآیند را نمایش می‌دهد) مالیاتی که در مراحل سه گانه فوق توسط عناصر زنجیره تولید به حساب دولت واریز گردیده است جمعاً برابر ۱۹۰تومان (۵۰+۴۰+۱۰۰) می‌گردد، که کلاً توسط مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌گردد. یعنی هر عنصر در این زنجیره فقط مالیات بر ارزش افزوده را به طرف مصرف‌کننده به حرکت درآورده است و در واقع تنها مصرف‌کننده، پرداخت کننده مالیات بوده است که مالیات متعلقه به کل فرآیند را به میزان ۱۰% (۱۹۰تومان) بهای محصول نهایی پرداخت نموده است.

  چنان که ملاحظه می‌گردد، در اینجا انتقال مالیات به جلو انجام شده،‌ یعنی نهایتاً سنگینی تمام مالیات بر عهده خریدار نهایی قرار گرفته است. همانطور که مثال فوق نشان می‌دهد،‌ عاملین اقتصادی از تولیدکننده گرفته تا خرده فروش هیچ گونه مالیاتی را از حساب خود پرداخت نمی‌کنند و هر مؤدی مالیات بر ارزش افزوده در زنجیره تولید/توزیع فقط مالیات را به عامل بعدی منتقل می‌کند تا نهایتاً به مصرف‌کننده نهایی برسد. با دقت در مثال فوق متوجه خواهیم شد که با توجه به اینکه کل مالیات پرداختی مؤدی بابت نهاده‌ها بعنوان اعتبار مالیاتی وی به وی مسترد می‌گردد، سیستم مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر عدم انباشت مالیات است. یعنی بابت هر کالا کلاً فقط به میزان بهای محصول نهایی مالیات پرداخت می‌گردد، چه این محصول در یک مرحله تولید و به مصرف‌کننده نهایی عرضه گریدده باشد و چه طی چندین مرحله از مواد اولیه به محصول واسطه‌ای و نهایی تبدیل و طی چندین مرحله دیگر مراحل توزیع را پشت‌سر گذاشته به مصرف‌کننده نهایی برسد.

  ۳) چرا مالیات بر ارزش افزوده را باید اجرا نمود؟


  امروزه با تکیه صرف بر درآمدهای نفتی که ذخایر آن محدود و پایان پذیر و قیمت بین‌المللی آن نیز متغییر می‌باشد، نمی‌توان ابزار لازم جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دراز مدت در کشور را فراهم نمود. مسئولیت‌های گسترده دولت در زمینه‌های متفاوت و خصوصاًًًً انتظار جامعه از دولت که استقرار امنیت، امکانات رفاهی و درمانی، آموزش و … آحاد جامعه می‌باشد، هزینه‌های سرسام آوری را بر دولت تحمیل می‌نماید که تأمین آن از محل درآمدهای فروش نفت به هیچ وجه درست نمی‌باشد. میزان درآمدهای مالیاتی نیز که منبع صحیح تأمین این هزینه‌ها برای دولتها می‌باشد، در سالهای گذشته به هیچ وجه تکافوی هزینه‌های جاری دولت را نمی‌نماید. بدین لحاظ دولت از سالهای پیش در فکر تغییر و اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور که حداقل عوارض را برای فعالیتهای اقتصادی مولد در کشور داشته و موجب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت گردد، بود. لیکن به جهت درگیر بودن کشور در جنگ تحمیلی و سپس دوران سازندگی پس از آن شرایط لازم جهت اجرای آن فراهم نگردید.

  در سالهای اخیر دولت جمهوری اسلامی ایران ابتدا بر اساس مفاد برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مطالعه در مورد نظام‌های نوین مالیاتی توصیه شده در قانون مزبور و سپس تأکیدات برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در زمینه توسعه درآمدهای مالیاتی و تأمین هزینه‌های جاری دولت از محل مالیات و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اجرای مالیات بر ارزش افزوده بعنوان یکی از سیاستهای راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران و با بررسی نظام‌های مالیاتی در کشورهای پیشرفته، بر آن شده که نظام جدید مالیات بر ارزش افزوده را در کشور مستقر سازد. این نظام جدید که مبنای آن «خود اظهاری» مالیاتی است بر جلب مشارکت و همکاری هر چه بیشتر مؤدیان تکیه دارد.

   مشارکت مؤدیان در اجرای این نظام مالیاتی موجب بالا رفتن روحیه مسئولیت‌پذیری و تمکین از قانون و نهایتاً منجر به ارتقاء بهروری می‌گردد.

  نگرشی به برخی دلایل و مزایای استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده در کشور

  – بخشی از اصلاحات برنامه‌ریزی شده برای ساختار مالیاتی کشور (Tax reform)
  – عدم اعمال فشار بر تولیدکنندگان و سایر فعالان اقتصادی و انتقال بار مالیاتی از تولیدکنندگان به مصرف‌کنندگان
  – ایجاد منبع درآمدی جدید ثابت و قابل اتکا برای دولت
  – شفاف‌سازی مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی و شناسایی هر چه بیشتر مودیان مالیاتی
  – گسترش پایه مالیاتی
  – پایین بودن هزینه وصول به دلیل مشارکت فعال مودیان
  – جلوگیری از مالیات مضاعف (مالیات بر ارزش افزوده خصوصیت آبشاری نداشته و در نتیجه موجب تعلق مالیات مضاعف و مالیات بر مالیات  بر یک محصول نهائی در فرآیند تولید نمی‌گردد)
  – تشویق صادرات (از طریق تعلق نرخ صفر و استرداد مالیات پرداختی بابت نهاده‌ها)
  – حداقل تأخیر در وصول درآمدهای مالیاتی (دوره‌های وصول کوتاه مثلاً ۲ ماهه)
  – به دلیل مقطوع بودن نرخ محاسبه آن ساده بوده و زمان لازم جهت قطعیت یافتن آن کوتاه می‌باشد.
  – به بهبود بهره‌برداری از فن‌آوری اطلاعات در نظام مالیاتی کشور کمک می‌نماید.
  – توصیه موکد در گزارشات اقتصاد سنجی بین المللی
  – تسهیل ورود به پیمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی

   

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 10 مرداد 1397

  تغییر در سرمایه شرکت به علت نوسانات اقتصادی و بحران های مالی ممکن است حاصل شود و ضرورتاَ ایجاب نماید که سرمایه اولیه شرکت افزایش نموده یا اینکه تقلیل و کاهش یابد و این در موردی است که گزارش هیئت مدیره مبتنی بر تغییر سرمایه شرکت اعم از کاهش یا افزایش بوده و بازرس یا بازرسان شرکت گزارش مزبور را تایید نمایند در این صورت برعهده مجمع عمومی فوق العاده است که درباره هر یک از موارد دوگانه یعنی افزایش و یا کاهش سرمایه تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

  الف:افزایش سرمایه
  مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیئت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که از پنج سال تجاوز ننماید سرمایه شرکت را تا میزان مبلغی به یکی از طرقی که در این قانون معین گردیده است افزایش دهند و هیئت مدیره مکلف است در هر نوبت پس از افزایش سرمایه ظرف مدت یک ماه ضمن اصلاح اساسنامه،مقدار سرمایه اضافه شده را جهت اطلاع عموم به اداره ثبت شرکت ها اعلام نماید.ضمناَ تا موقعی که سرمایه قبلی شرکت تادیه نشده است افزایش سرمایه به هیچوجه و تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود.

  ب:نحوه افزایش سرمایه شرکت
  سرمایه شرکت از دو طریق می تواند افزایش یابد:
  1-از طریق صدور سهام جدید
  2-از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود که در مورد هر یک از دو راه مزبور توضیحاتی داده می شود.
  اول:افزایش سرمایه شرکت از طریق خرید سهام جدید
  در صورتیکه افزایش سرمایه شرکت منوط به خرید سهام جدید باشد،ابتدا باید پذیره نویسی سهام جدید به موجب ورقه تعهد خرید سهام که شامل نکات ذیل باشد بعمل آید:
  1-نام و موضوع شرکت
  2-مرکز اصلی و شماره ثبت شرکت
  3-سرمایه شرکت قبل از افزایش
  4-مبلغی که سرمایه افزایش نموده است.
  5-شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید و مرجع صدور آن.
  6-تعداد و نوع سهامی که مورد تعهد قرار می گیرد و مبلغی اسمی آن.
  7-نام بانک و شماره حسابی که بهاء سهام در آن بانک پرداخت می شود.
  8-هویت و نشانی کامل هر یک از پذیره نویسان.
  9-پس از تعیین مدت پذیره نویسی و یا تمدید مهلت و انقضاء آن هیئت مدیره باید حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی نموده و تعداد سهام هر یک از آن ها را تعیین و اعلام نماید و مراتب را جهت ثبت آگهی به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهد و در صورتیکه مقدار سهام خریداری شده بیش از میزان افزایش سرمایه باشد هیئت مدیره باید ضمن تعیین تعداد سهام هر خریدار دستور استرداد وجه سهام خریداری شده را به بانک بدهد.
  اسناد و مدارک مورد لزوم جهت افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید شرکت های سهامی عام
  1-صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ای که افزایش سرمایه شرکت را تصویب نموده و یا اجازه آن را به هیات مدیره داده است و در صورت اخیر صورتجلسه هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
  2-یک نسخه از اعلامیه پذیره نویسی منتشره در روزنامه کثیرالانتشاری که طبق آخرین تصمیم مجمع عمومی عادی آگهی های شرکت را منتشر می سازد.
  3-یک نسخه از هر کدام از روزنامه های کثیرالانتشاری که طبق ماده 177 ل.ا.ق.ت اعلامیه پذیره نویسی را منتشر ساخته اند.
  4-ورقه اثبات و احراز واریز و تادیه وجه سهام توسط صاحبان سهام با تعیین تعداد سهام هر یک از سهامداران
  5-ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایلند مطالبات نقدی حال شده خود را تبدیل به سهام نمایند.
  6-گواهینامه بانک مشعر بر واریز مبلغ افزایش سرمایه
  7-صورت مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره نویس که مطالبات آن ها به سهام شرکت تبدیل شده است،به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه اینگونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده اند.
  8-تنظیم اظهارنامه که توسط اداره ثبت شرکت ها تنظیم و به صورت چاپ شده در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و درج مندرجات لازم

  مدارک لازم برای ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص(از طریق صدور سهام جدید)
  برای ثبت افزایش سرمایه شرکت های سهامی خاص(از طریق صدور سهام جدید) فقط تسلیم اظهارنامه به امضای کلیه اعضاء هیئت مدیره به انضمام مدارک مشروحه زیر به مرجع ثبت شرکت ها کافی است:
  -اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید در صورتیکه سهام جدید امتیازاتی داشته باشد،شرح امتیازات و موجبات آن باید در اظهارنامه قید شود.
  -صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیات مدیره داده و در صورت اخیر صورتجلسه هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
  -یک نسخه از روزنامه که آگهی مربوط به افزایش سرمایه (آگهی موضوع ماده 169 ل.ا.ق.ت) در آن انتشار یافته است.
  -در صورتیکه قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیر نقدی باشد،سرمایه غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری تقویم و با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل و اتخاذ تصمیم شده است تحویل می گردد.در این خصوص رعایت مقررات مواد 77 لغایت 81 ل.ا.ق.ت الزامی است(ماده 183 ل.ا.ق.ت) در صورتیکه صاحبان آورده غیر نقد برای خود مزایای خاصی مطالبه کرده باشند از حق رای هنگام رسیدگی مجمع عمومی فوق العاده محروم خواهند بود و نیز از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت محسوب نخواهند شد.مجمع مزبور نمی تواند آورده غیر نقدی را بیش از آنچه که کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی کرده است قبول نماید.
  دوم:افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود
  افزایش سرمایه از این راه به صورت های زیر ممکن و متصور است.
  1-پرداخت مبلغ اسمی به نقد
  در این صورت صاحبان سهام با مراجعه به بانک و تنظیم ورقه خرید سهم،مبلغ اسمی سهام جدید را نقداَ در وجه شرکت کارسازی می نمایند.وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه می شود باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود.تامین و توقیف و انتقال وجوه مزبور به حساب های شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت.
  2-تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت،به سهام جدید
  گاهاَ ممکن است سهامداران شرکت جهت پیشبرد اهداف شرکت قبلاَ مبالغی را به عنوان قرض و از این قبیل به شرکت داده اند که جزء سرمایه شرکت نبوده و بدین صورت طلبکار شرکت شده اند که موعد پرداخت آن ها فرا رسیده است یا اصطلاحاَ مطالبات سهامداران حال شده است که با تمایل و رضایت طلبکاران و تصویب مجمع عمومی فوق العاده اینگونه مطالبات به سهام جدید تبدیل و به شرح فوق وجه اسمی سهام جدید تادیه و تهاتر می گردد که در صورت حضور کلیه صاحبان سهام تشریفات نشر آگهی لازم نبوده و سهام جدید به نسبت طلب هر سهامدار به وی تعلق می گیرد و فقط ارائه اسناد و مدارک حاکی از تصفیه اینگونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده باشند به انضمام صورت کاملی از مطالبات نقدی حال شده آنان و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مربوط و اظهارنامه هیات مدیره مشعر بر خریداری شدن کلیه سهام جدید توسط سهامدارانی که مطالبات آن ها حال شده است به مرجع ثبت شرکت ها کافیست.
  3-انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عوائد حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
  در افزایش سهام بدین شکل چون سهامداران هیچگونه مبلغ جدیدی از بابت افزایش سرمایه پرداخت نمی نمایند،لذا پذیره نویسی سهام جدید توزیع اوراق سهام،طرح اعلامیه پذیره نویسی و آگهی آن ضرورتی ندارد.
  4-تبدیل اوراق قرضه به سهام
  در این شیوه،قبل از انتشار اوراق قرضه بایستی موضوع افزایش سرمایه بوسیله یک یا چند بانک یا موسسه مالی معتبر پذیره نویسی شود و قراردادی که در موضوع اینگونه پذیره نویسی و شرایط آن و تعهد پذیره نویسی مبنی بر دادن اینگونه سهام به دارندگان اوراق قرضه و سایر شرایط مربوط به آن بین شرکت و اینگونه پذیره نویسان منعقد شده است نیز به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد وگرنه معتبر نخواهد بود.
  سهامی که جهت تعویض با اوراق صادر می شود،با نام بوده و تا اقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه،وثیقه تعهد پذیره نویسان در برابر دارندگان اوراق قرضه دائر به تعویض سهام با اوراق مذکور می باشد و نزد شرکت نگاهداری خواهد شد.اینگونه سهام تا اقضاء موعد یا مواعد اوراق قرضه فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق قرضه مزبور بوده و نقل و انتقال اینگونه سهام در دفاتر شرکت ثبت نخواهد شد مگر وقتی که تعویض ورقه مواعد قرضه با سهم احراز گردد(ماده 67 ل.ا.ق.ت)
  لازم به ذکر است که انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است و در هر نوبت که سرمایه شرکت افزایش پیدا می نماید هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در آن قسمت که سرمایه شرکت افزایش حاصل نموده است،به مرجع ثبت شرکت ها اعلام نماید تا برای اطلاع همه مردم در روزنامه آگهی گردد.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 10 مرداد 1397

  نیازمندیهای بشر از ابتدای تاریخ منجر به برقراری ارتباط با دیگران به جهت رفع نیازهای خود شده است. عموماً این نیازها شامل کالاها یا اجناسی میشده است که اشخاص در اختیار نداشته و برای دسترسی به آنها بایستی به اشخاص دیگری مراجعه نمایند. با گذشت زمان این عمل محدوده بیشتری را به خود اختصاص داده و رفته رفته تبدیل به یک فعالیت گسترده در سطح جامعه گردید که تحت عنوان تجارت شناخته شد. به طور کلی تجارت به معنی داد و ستد و یا انتقال مالکیت یک کالا و یا خدماتی است که متعلق به شخص خاصی می باشد.

  در ابتدا این داد و ستدها شاید جنبه شخصی داشته و هر نفر برای رفع نیازهای خود اقدام به تجارت با افراد دیگر مینموده است ولی با گسترش جمعیت و به طبع آن افزایش نیازمندیهای افراد فعالیت های تجاری شکل پیچیده تری به خود گرفت و از محدوده مناطق زندگی افراد فراتر رفت و این داد و ستد در نقاط مختلف جهان و بین ملیت های مختلف انجام شد.

  با شکل گیری نظام ها و حاکمیت ها در کشورهای مختلف قوانین مختص به فعالیتهای تجارتی تدوین و وضع گردید. قوانینی که اصول تجارت و اشکال مختلف آن را تعیین و پیش نیازهای مخصوص هر کدام را مشخص کرده است.

  تجارتی که امروزه شناخته می شود در دو حالت کلی واردات و صادرات بیان می شود به این ترتیب که چنانچه امکان تولید یک کالا در یک کشور وجود نداشته باشد و یا تولید آن مقرون به صرفه نباشد اقدام به تهیه و تامین آن از کشورهای دیگر می نمایند که این عمل را واردات می نمایند و به همین ترتیب چنانچه اقدام به ارسال و فروش کالا به کشورهای دیگری نمایند این عمل را صادرات گویند.

  با توجه به گسترش فعالیتهای تجاری و بازرگانی که در ایران انجا میشود وجود یک نهاد ساماندهی به این فعالیتها به شدت احساس میشده است که این نیاز با تاسیس اتاق بازرگانی ایران که متشکل از بازرگانان و تجار ایرانی می باشد برطرف شده است و این نهاد با وضع اصول و قواعد مربوط به تجارت و بازرگانی از نابسامانی ها و اختلالاتی که ممکن است بوجود آید جلوگیری نموده است.

  با توجه به قوانین که اتاق بازرگانی وضع کرده است هر یک از افرادی که قصد انجام عملیات بازرگانی از نوع واردات و صادرات را داشته باشند ملزم به دریافت کارت بازرگانی می باشند.

  به این ترتیب می توان کارت بازرگانی را به عنوان مدرکی دانست که مطابق با قوانین ایران جهت انجام فعالیتهای واردات و صادرات لازم و ضروری می باشد.

  متقاضیان دریافت کارت بازرگانی می توانند با مراجعه به سامانه هوشمند اتاق بازرگانی  و اطلاع از مدارک و مراحل مورد نیاز اقدام به اخذ کارت بازرگانی یا تمدید کارت بازرگانی خود نمایند و یا اینکه با مراجعه و یا تماس با مشاوران موسسه ثبتی ویونا تمامی مراحل فوق را از طریق کارشناسان و وکلای با تجربه و آموزش دیده این موسسه انجام دهند.

  کارت بازرگانی در دو حالت حقوقی و حقیقی قابل دریافت می باشد؛ افرادی که قصد دریافت کارت بازرگانی از طریق شرکت خود را داشته باشند بایستی اقدام به دریافت کارت بازرگانی حقوقی نمایند.

  تسهیلات و امتیازاتی که امروزه جهت اشخاص حقوقی به منظور تشویق جامعه به این سمت انجام می شود باعث شده تا درخواستهای بیشتری در خصوص دریافت کارت بازرگانی حقوقی به اتاق بازرگانی ارائه گردد.

  از جمله شرایط و مدارکی که جهت صدور کارت بازرگانی حقوقی لازم است می توان موارد ذیل را نام برد:


      دارا بودن حداقل 23 سال سن مدیرعامل
      حداقل تحصیلات دیپلم مدیرعامل
      ارائه مدارک ثبتی شخص حقوقی
      گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل
      فرم حسن اعتبار بانکی
      مدارک هویتی مدیرعامل
      کد اقتصادی شخص حقوقی

  پس از تکمیل مدارک فوق و بارگزاری آنها روی سامانه اتاق بازرگانی و بررسی های کارشناسی، با تایید کارشناس اتاق بازرگانی می توان جهت دریافت کارت بازرگانی مراجعه نمود.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 10 مرداد 1397

  مراجع ذی‌صلاح، طبقه‌بندی مدیریتی اطلاعاتی، ایجاد یک مرجع ملی قابل اتکاء و حضور کلیه شرکت‌های ایرانی در تجارت جهانی از جمله اهداف تعریف شده برای سامانه مکانیزه اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی است.
  به گزارش ICTPRESS با اجرای این پروژه سیستم اطلاعاتی و عملیاتی ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به صورت جامع مکانیزه می‌شود، و  ضمن رایانه‌یی شدن کامل عملیات تا حذف کامل کاغذ، در چارچوب برقراری دولت الکترونیکی، ارائه کلیه خدمات اطلاع‌رسانی، عملیاتی و اجرایی به ارباب رجوع، به صورت مجازی و بدون نیاز به حضور در محل ثبت شرکت‌ها انجام خواهد گرفت.

  راه‌اندازی سامانه مکانیزه اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی

  مدیر کل دفتر توسعه IT سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از راه‌اندازی سامانه مکانیزه اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی خبر داد.حسین نجفی در بیان اهداف راه‌اندازی این سامانه گفت: اتوماسیون کامل فرآیندهای اداره ثبت شرکت‌ها مبتنی بر کارتابل الکترونیکی، ایجاد شناسنامه الکترونیکی برای شرکت‌ها، کاهش مراجعه حضوری ارباب‌ رجوع، اطلاع‌رسانی به مراجع ذی‌صلاح، طبقه‌بندی مدیریتی اطلاعاتی، ایجاد یک مرجع ملی قابل اتکاء و حضور کلیه شرکت‌های ایرانی در تجارت جهانی از جمله اهداف تعریف شده است.
  او از کارکنان و کارشناسان اداره ثبت شرکت‌ها، ارباب‌رجوع (شرکت‌ها)، وزارت اقتصادی و دارایی، بیمه، مراجع قضایی، مرکز آمار ایران، مردم (مشتریان)، مدیریت استراتژیک کشور، کلیه وزارتخانه‌ها و دیگر سازمان‌ها و موسسات دولتی به عنوان ذی‌نفعان طرح نام برد.
  وی با بیان این که آنچه در این سامانه ثبت می‌شود، بعد جهانی دارد و هیچ‌کس در هیچ جای جهان نمی‌تواند آن را ثبت کند، گفت: آنچنانکه ما طرح میپم (مدیریت یکپارچه ملک) را ثبت جهانی و برای آن آرم درست کردیم و هیچ‌کس نمی‌تواند از آن استفاده کند.
  او تصریح کرد: سازمان ملل پروژه‌ای با عنوان Ipas دارد و به این ترتیب هر اختراعی در هر کشور ثبت شود قابل دیدن است؛ بومی‌سازی این نرم افزار در حال انجام در سازمان ثبت است.

  روش و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود
   ۱ـ پس از تکمیل دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه ( مطابق نمونه ضمیمه) و تهیه دو جلد اساسنامه و امضاء ذیل تمام اوراق توسط تمام شرکاء، نسبت به  پرداخت هزینه تعیین نام و ارائه فیش پرداختی  به واحد حسابداری اداره ثبت شرکتها اقدام   و واحد مزبور نسبت به ممهور نمودن  اوراق  اقدام می نماید.
  ۲ـ مدارک را باتوجه به مواردی که ذکر شد   تحویل قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکتها داده و رسید دریافت شود و با عنایت به تاریخ تعیین شده برای اعلام نتیجه در روز موعد  توسط احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت  به باجه  مربوطه اداره ثبت شرکتها مراجعه نماید.
  ۳ـ در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکتها ایرادی یا نقصی در مدارک ابرازی مشاهده ننماید نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام و پیش نویس مربوطه پس از تایید مسئولین اداره ثبت شرکتها  تهیه  و در روز مراجعه تحویل متقاضی داده می شود. متقاضی بایستی به بانک  مستقر در اداره مراجعه و نسبت به پرداخت حق الثبت که ذیل  پیش نویس  مبلغ آن قید شده اقدام نماید.
  تذکر۱: قبل از مراجعه به بانک به نمایندگی روابط عمومی مستقر در واحد حسابداری  جهت تعیین مبلغ حق الدرج اگهی تأسیس در روزنامه کثیرالانتشار و اخذ فیش مراجعه شود و مبلغ حق الثبت و حق الدرج در یک مرحله به بانک پرداخت شود.
  تذکر۲: در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکتها ایراد یا نقصی درمدارک مشاهده نماید مراتب کتباً به متقاضی اعلام خواهد  شد که نسبت به رفع یا ایراد اقدام نماید.
  تذکر ۳: در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکتها  موضوع  فعالیت شرکت را نیازمند  اخذ  مجوز از مراجع ذیصلاح تشخیص دهد نسبت به تهیه استعلام اقدام و برگ استعلام پس از اخذ امضاء ازمسئولین  مربوطه در دبیرخانه اداره کل ثبت شرکتها ثبت دفتر شده و به مرجع مربوطه همراه با یک نسخه فتوکپی از مدارک تحویل داده شود.
  ۵ـ پس از پرداخت مبلغ حق الثبت، جهت درج اطلاعات  فیش در سامانه مکانیزه ،   به واحد حسابداری اداره ثبت شرکتها  مراجعه  و واحد مربوطه نسبت به ممهور نمودن ذیل  اوراق اقدام می نماید.
  ۶ـ مدارک به واحد ثبت تأسیس و تغییرات اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ثبت شرکت و درج اظهارنامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط شرکاء (که خود از شرکاء و یا وکیل رسمی شرکت می باشد) باقید جمله” ثبت با سند برابر است” امضاء اخذ می نماید و سپس آگهی تایپ شده به امضاء رئیس اداره ثبت شرکتها برسد. یک نسخه از مدارک ضبط  در پرونده شرکت شده و در بایگانی اداره ثبت شرکتها نگهداری خواهد شد و یک نسخه دیگر از مدارک (تقاضانامه – شرکت نامه – اساسنامه – صورت جلسه مجمع عمومی  مؤسس – صورت جلسه هیئت مدیره) ممهور به مهر اداره کل ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی شده و تحویل متقاضی می گردد.
  ۷ـ متقاضی مدارک مربوط به خود و پرونده متشکله را به قسمت دبیرخانه اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی برده و پس از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور، مسئول مربوطه نسبت به درج شماره ثبت دفتر وممهور نمودن آگهی تایپ شده اقدام و پرونده متشکله را ضبط و بقیه مدارک تحویل متقاضی می گردد.
  ۸ـ متقاضی پس از تحویل گرفتن مدارک مربوط به خود،نسخه دوم آگهی تأسیس را به واحد روابط عمومی مستقردراداره کل ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار تحویل و نسخه اول آگهی تایپ شده تأسیس شرکت را به دفتر شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در خیابان بهشت (خیابان جنوبی پارک شهر) جهت درج در روزنامه رسمی ( پس از پرداخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعیین می گردد )  تسلیم می نماید.
  تذکر: در صورت نیاز فوری به آگهی تأسیس شرکت قبل از انتشار در روزنامه رسمی باشد چند نسخه فتوکپی از آگهی تأسیس تهیه و هنگام تحویل اصلی آگهی به دفتر روزنامه رسمی فتوکپی ها توسط دفتر روزنامه رسمی ممهور به مهر می گردد که دارای اعتبار مربوطه خواهد بود.

   توجه: قبل از اقدام به تکمیل نمودن مدارک شرکت با مسئولیت محدود، موارد ذیل را مطالعه فرمائید.
  ۱ـ حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود( م۹۴ق ت).
  ۲ـ حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال  می باشد.
  ۳ـ سعی شود در نام شرکت از نام شرکاء استفاده نشود، اسم شریکی که در نام شرکت قید شود، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت کلیه قروض و تعهدات شرکت خواهد بود ( م ۹۵ق ت).
  ۴ـ شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد و مدیر عامل اقرار به دریافت کلیه سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی، نماید و هر شرکت که بر خلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است. (م۹۶ ق ت)
  ۵ـ در شرکت نامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم الشرکه های غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است و هر شرکت که برخلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است.      ( م۹۷ق ت)
  ۶ـ کلیه شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند( م۹۸ق ت)
  ۷ـ سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بااسم و بی اسم و غیره در آید و سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند ( م۱۰۲ق ت)
  ۸ـ انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود ( م۱۰۳ق ت)
  ۹ـ شرکت به وسیله یک یا چند نفر مدیر که به صورت موظف با غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می گردد ( م۱۰۴ق ت)
  ۱۰ – مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر این که در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد ( م۱۰۵ق ت)
  ۱۱ـ  تصمیمات راجعه به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود و اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند و در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود اگر چه اکثریت مزبور داری نصف سرمایه نباشد، اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای حد نصاب مجامع مقرر دارد ( م۱۰۶ق ت).
  ۱۲ـهر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد در مجامع دارای رای خواهد بود. اساسنامه می تواند ترتیب دیگری مقرر نماید. (م۱۰۷ق ت)
  ۱۳ـ روابط شرکاء شرکت تابع مقررات اساسنامه است و تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکاء است اساسنامه می تواند ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارد ( م۱۰۸ق ت)
  ۱۴ـ در هر شرکت بامسئولیت محدود که تعداد شرکاء بیش از ۱۲ نفر باشند باید دارای هیئت نظار بوده و هیئت نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد ( م۱۰۹ق ت)
  هیئت نظار مرکب از ۳ نفر بوده که از بین شرکاء برای مدت یکسال انتخاب می شوند و اعضای هیئت نظار نبایستی عضو هیئت مدیره شرکت باشند.
  وظایف هیئت نظار :
  الف ـ تحقیق نماید که سرمایه نقدی شرکت پرداخت شده و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد.
  ب ـ  در شرکت نامه تقویم سهم الشرکه غیر نقدی به صراحت ذکر شده باشد.
  ج ـ دعوت شرکاء برای مجمع عمومی فوق العاده
  دـ اعضاء هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام مأموریت خود بر طبق قوانینی معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند ( م۱۶۷ق ت) هــ اعضاء هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه ساله گزارش به مجمع عمومی می دهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خبطهایی مشاهده نمایند موضوع را درگزارش مذکور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت درتقسیم منافع داشته باشد دلایل خود را بیان می کنند ( م۱۶۸ق ت) وـ تا ۱۵ روز قبل زا انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند (خود یانماینده او ) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی و گزارش هیئت نظار اطلاع اطلاع  حاصل کند  ( م۱۷۰ق ت)
  ۱۵ـ شرکاء شرکت نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء( م۱۱۰ق ت)
  ۱۶ـ اتخاذ تصمیم راجع به تغییرات اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع (۳/۴) سرمایه را دارا باشند به عمل آید. اساسنامه شرکت می تواند حد نصاب دیگری را مقرر نماید     (م۱۱۱ق ت)
  ۱۷ـ در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی تواند شریکی را مجبور به افزایش سهم الشرکه خود ئر شرکت نماید ( م۱۱۲ق ت)
  ۱۸ـ سرمایه احتیاطی مجمع عمومی می تواند مقرر نماید در صدی از سود قابل تقسیم بعنوان سرمایه  (ذخیره ) احتیاطی منظور گردد.
  ۱۹ـ  شرکت با  مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل شود.
  ۱ـ ۱۹ـ وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
  ۲ـ ۱۹ـ وقتی که شرکت باید مدت معین تشکیل ومدت منقضی شده باشد.
  ۳ـ ۱۹ـ در صورتی که شرکت ورشکست شود.
  ۴ـ ۱۹ـ در صورت تصمیم عده ای از شرکاء که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
  ۵ـ ۱۹ـ درصورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحلال کرده و محکمه دلائل او را موجه دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج نمایند.
  ۶ـ ۱۹ـ  در مورد فوت یکی از شرکاء اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد(مواد ۹۳ و ۱۱۴ ق ت )
  ۲۰ـ  اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند:
  الف ـ مؤسسین و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت  تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.
  ب ـ کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
  ج ـ مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارائی مزور منافع مرهومی را بین شرکاء تقسیم کنند ( م۱۱۵ق ت )
  ۲۱ـ ثبت کلیه شرکت های مذکور ( سهامی عام ، سهامی خاص ، با مسئولیت محدود ،  تضامنی ، نسبی ، مختلط سهامی ، مختلط غیر سهامی ،  تعاونی) دراین قانون( قانون تجارت ) الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکتها است. ( م۱۹۵ق ت)
  ۲۲ـ در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت، خلاصه شرکت نامه ها ومنضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد. ( م۱۹۶ق ت)
  ۲۳ـ درهر موقع که تصمیماتی براین تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت ( حتی در مواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت می گیرد ) و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آنها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاد شود مقررات مواد ۱۹۵ (بند ۲۱) و ۱۹۷ ( بند ۲۲) لازم الرعایه است.( م۲۰۰ق ت)
  ۲۴ـ در هر گونه اسناد وصورت حسابها و اعلانات ونشریات و غیره که بطور خطی یا چاپی از طرف شرکت مذکور دراین قانون به استثنای شرکت های تعاونی صادر شود سرمایه شرکت صریحاً باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده، قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحاً معین شود شرکت متخلف به جزای نقدی محکوم خواهد شد( م۲۰۱ق ت)
  ۲۵ـ درشرکت های سهامی وشرکت های بامسئولیت محدود و شرکت های تعاونی امر تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد ( م۲۱۳ق ت)
  ۲۶ـ هر شرکت تجاری ایرانی مذکور دراین قانون (قانون تجارت) وهر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت هامصوب خرداد ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد وصورت حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره درایران به ثبت رسیده و الا محکوم به جزای نقدی خواهد شد. (قسمتی از  م۲۲۰ق ت)
  ۲۷ـ انتخاب بازرس در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
  ۲۸ـ انتخاب روزنامه برای درج آگهی های دعوت شرکت در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
  ۲۹ـ پس از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی ( دفتر روزنامه و کل ) و پلمپ آنها در اداره ثبت شرکتها اقدام نمایند.
   

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 10 مرداد 1397

  هر شرکت باید نام مخصوص به خود داشته باشد.نام شرکت مشخصه ای است که هویت آن را معلوم و موجب شناسایی وی شده و تمیز آن را از دیگر شرکت ها،امکان پذیر می سازد.پس از ثبت نام شرکت،قانون شرکت را به این نام،به عنوان یک شخص حقوقی شناخته و تحت حمایت قرار می دهد.برای تعیین نام شرکت موسسین باید بدواَ نظر مساعد اداره ثبت شرکت ها را کسب نمایند.

  از آن جا که شخصیت حقیقی شرکاء از شخصیت حقوقی و تجاری آن ها منفک می باشد ،بطور معمول اسم شرکت غیر از اسم حقیقی یا تجارتی شرکاء انتخاب می گردد و قانون تجارت نیز در این خصوص صراحت دارد که شرکت تحت اسم مخصوصی تشکیل خواهد شد.اسم مخصوص شرکت های تجارتی شامل دو بخش بشرح ذیل است:
  1)بخش اول که مبین نوع شرکت است.                                      
  2)بخش دوم که مبین اسم شرکت است.
  نوع شرکت در خصوص کلیه شرکت ها یکسان است.نظیر شرکت سهامی،شرکت نسبی،شرکت با مسئولیت محدود یا شرکت تضامنی لیکن در خصوص اسم شرکت بسته به اینکه شرکت شخصی(اشخاص)یا سرمایه ای باشد متفاوت است.در شرکت های شخصی باید نام حداقل یکی از شرکاء در اسم شرکت قید شود که شریک ضامن نامیده خواهد شد.در صورتی که در شرکت سرمایه ای قید نام شریک(که شریک عادی نامیده می شود) ممنوع است.در شرکت های شخصی مانند شرکت های تضامنی و نسبی مسئولیت شرکاء نامحدود و به تمام یا بخشی از تعهدات شرکت تسری دارد از اینرو باید نام شریک یا شرکایی که ضامن تعهدات یا بدهی شرکت خواهند بود مشخص باشد، ولی در شرکت های سرمایه ای که مسئولیت شرکاء محدود به سرمایه(میزان آورده) آن ها است و بیشتر از آن،هیچ تعهد یا مسئولیتی ندارند نباید اسم هیچ یک از شرکا قید گردد.چرا که در صورت درج نام یکی از شرکاء در اسم شرکت،شریک موصوف ضامن تلقی گردیده و ناخواسته مسئول تعهدات شرکت خواهد بود.
  قانون تجارت در رابطه با نام  انواع شرکت های تجاری مقرراتی وضع کرده است که در ذیل به آن ها اشاره می کنیم.
  به موجب ماده 116 قانون تجارت شرکت تضامنی تحت اسم مخصوصی تشکیل می شود.در اسم شرکت تضامنی باید عبارت"شرکت تضامنی" و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است،عبارتی از قبیل"و شرکا" یا "و برادران" قید شود.
  در شرکت های سهامی عام،عبارت"شرکت سهامی عام" و در شرکت های سهامی خاص، عبارت"شرکت سهامی خاص" باید قبل یا بعد از نام شرکت و بدون فاصله با آن،به طور روشن و خوانا قید شود.می توان گفت که هر گاه مطابق مقررات عمل نشود و اسم شرکت بدون قید"سهامی عام" یا "سهامی خاص" باشد،شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا خواهد شد.
  در نام شرکت مسئولیت محدود،حتما مسئولیت محدود باید ذکر گردد وگرنه در مقابل اشخاص ثالث تضامنی محسوب می گردد و تابع مقررات آن خواهد بود.نام شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد در غیر این صورت شریکی که نامش در اسم شرکت ذکر شده در حکم شریک ضامن خواهد بود(ماده 95 ق.ت)

  نکات کلیدی و اساسی در رابطه با انتخاب نام شرکت:
  *اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارایه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.
  * به موجب دستورالعمل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،نام شرکت باید فارسی و ایرانی باشد.لذا،مرجع ثبت شرکت ها  از پذیرفتن نام های خارجی(مگر با اجازه وزارت مزبور) خودداری می نماید.
  *جهت تعیین  اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است.
  *قبلاَ به ثبت نرسیده باشد.
  *در انتخاب نام شرکت حتماَ باید از اسم خاص استفاده شود.
  (اسم خاص،اسمی است که تنها به یک فرد یا شی اشاره دارد و همه را شامل نمی شود)

  اسم خاص به چهار دسته تقسیم می شود:
  1-اسم مخصوص انسان ها(مانند کیانوش)
  2-اسم مخصوص حیوان ها(مانند رخش)
  3-اسم مخصوص مکان های مختلف جغرافیایی(مانند شیراز)
  4-اسم مخصوص اشیایی که بیشتر از یکی نیستند.(مانند کوه نور)
  *اسم شرکت نباید محدود کننده حوزه فعالیت شرکت باشد.
  *اسم شرکت نباید لاتین باشد.
  *برای انتخاب نام شرکت،نباید از کلمات کلیشه ای و خسته کننده استفاده کرد.
  *نام پیشنهادی اشخاص حقوقی(انتخاب نام شرکت)در موارد زیر قابل تایید نمی باشد:
  -نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند.
  -نام هایی که مخالف موازین شرعی،نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشند.
  -نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسماَ متعلق به دولت باشد از قبیل ایران،کشور،ناجا،مگر با ارائه مجوز از مقام صلاحیت دار دولتی.
  -هنگامی که در یک نام پیشنهادی،ترکیبی از دو واژه فارسی،تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد،امکان ثبت آن وجود ندارد.
  چنانچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع(نظیر ون،ین،ها و یا جمع مکسر)یا حذف آن باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.
  -چنانچه  نام شخصیت حقوقی به صورت مقید ثبت شده باشد امکان انتخاب نام جدید مشتق از آن به صورت مطلق برای شخصیت حقوقی دیگر وجود ندارد.
  -واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند،پذیرفته نمی شوند.
  -اضافه کردن کلمات توصیفی از قبیل اصل،نوین،برتر،برترین،نو به اسامی ثبت شده قبلی پذیرفته نمی شود.
  -اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه ثبت دارند پذیرفته نمی شود و در صورت استفاده اعداد در نام های جدید پیشنهادی باید نگارش آن ها به صورت حروفی باشد.
  مهلت اعتبار نام تایید شده اشخاص حقوقی که منجر به ثبت و آگهی می گردند نامحدود است.در صورتیکه نام تایید شده شخص حقوقی در شرف تاسیس یا تغییر منجر به ثبت و آگهی نگردد صرفاَ سه ماه از تاریخ تایید نام اعتبار دارد.این مدت برای شرکت های سهامی عام،6 ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس می باشد.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 10 مرداد 1397

  آنچنانکه از اسم این نوع از شرکتها پیداست، سرمایه در این نوع شرکتها به قطعات سهام تبدیل می شود و هر یک از افراد دارای سهام یا به عبارتی هر یک از سهامداران به اندازه مبلغ اسمی سهام خود مسئول قروض یا دیون شرکت می باشند.

  تعداد سهامدارانی که برای تشکیل این نوع شرکتها مورد نیاز است 3 نفر بوده و ماهیت این شرکتها بازرگانی در نظر گرفته می شود هرچند که اشاره مستقیمی به این مسئله در اسناد شرکت نشده  باشد.

  شرکتهایی که به شکل سهامی تاسیس میگردند دو نوع هستند، یکی آن دسته از شرکتهایی که تمام سرمایه آنها توسط موسسین تامین میگردد که به آنها سهامی خاص گفته می شود و دیگری آن شرکتهایی که بخشی از سرمایه شرکت بواسطه فروش سهام به مردم تامین میگردد که شرکتهای سهامی عام نامیده می شوند.

  در شرکتهای سهامی عام موسسین موظف می باشند که 20 درصد مبلغ سرمایه را تعهد کرده و حداقل 35 درصد آن را در حسابی به نام شرکت واریز کنند و از مراحل ثبت آن اعلام پذیره نویسی و تنظیم اظهارنامه و اساسنامه می باشد که طبق اصول مربوطه تهیه و ارائه میگردد.

  ثبت شرکتهای سهامی خاص مستلزم ارائه اساسنامه و اظهارنامه مربوط می باشد و از آنجا که ثبت این نوع از شرکتهای سهامی نسبت به شرکتهای سهامی عام دارای متقاضیان بیشتری می باشد لذا به بررسی و بیان ویژگی های این نوع از شرکتها میپردازیم.

  سهامدارانی که تصمیم به تاسیس شرکت سهامی خاص می نمایند لازم است تا به تشکیل جلسه ای در خصوص تصویب اساسنامه و تعیین مدیران و اعضای هیئت مدیره اقدام نمایند. مدت تصدی اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی خاص 2 سال می باشد که برای دوره های بعدی و به شکل متوالی قابل تمدید می باشد.

  علاوه بر انتخاب و معرفی اعضای هیئت مدیره موسسان موظف به  انتخاب و معرفی بازرسین شرکت که وظیفه رسیدگی به اسناد مالی شرکت را دارند اقدام نموده و طی صورتجلسه ای به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند. مدت تصدی برای بازرسین (اصلی و علی البدل) یکسال مالی می باشد.

  نکته مهمی که در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسین باید در نظر داشت این است که بازرسین در شرکتهای سهامی خاص می توانند از بستگان اعضای هیئت مدیره باشند و چنانچه خلاف این امر اتفاق بیفتد مسئولیت آن بر عهده مدیران شرکت خواهد بود.

  با انتخاب مدیران و بازرسین شرکتهای سهامی خاص و تصمیم گیری در خصوص سایر اطلاعات مورد نیاز و با فراهم نمودن مدارک مربوطه اقدام برای تایید نام شرکت انجام خواهد و پس از آن با امضای اسناد مربوطه موسسان اقدام به افتتاح حساب نزد یکی از بانکها نموده و حداقل 35 درصد  از سرمایه اولیه را به سپرده می گذارند. این مبلغ تا زمانیکه شرکت به ثبت نهایی رسیده و آگهی ثبتی و روزنامه رسمی شرکت به چاپ رسیده باشد نزد بانک خواهد ماند.

  لازم به ذکر است حداقل سرمایه ای که در شرکتهای سهامی خاص می توان به ثبت رساند مبلغ یک میلیون ریال می باشد.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 10 مرداد 1397

  مدارک مورد نیاز : یکبرگ تصویر شناسنامه برای متقاضیان حقیقی و برای متقاضیان حقوقی ، تصویر آگهی تاسیس و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی ، مهر شرکت و ترجیحاً اظهار نامه یا شرکت نامه .
  تهران ثبت سامانه تخصصی ثبت و تغییرات شرکتها ، نام و علایم تجاری ، اخذ کارت بازرگانی

  شرایط کلی :

  متقاضیان احداث واحدهای صنعتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از طریق تکمیل فرم جواز تاسیس اقدام به احداث واحد صنعتی نمایند .

  فرم تکمیل شده جواز تاسیس پس از ارائه به سازمان صنایع و معادن استانها مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تطبیق باضوابط آئین نامه و با رعایت موارد زیر نسبت به صدور آن اقدام خواهد شد .
  عدم مغایرت تولید مورد نظر با ضوابط شرعی و قانونی
  رعایت محدودیت های منطقه ای مصوب مانند محدودیت احداث واحدهای صنعتی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و شعاع ۵۰ کیلومتری
  رمزینه ( کد ) محصول تولیدی می بایست براساس طبقه بندی ( ISIC ) در جواز تاسیس درج شود
  صدور جواز تاسیس به نام اشخاص حقوقی منوط به ارائه آگهی رسمی تاسیس شرکت می باشد .یک نسخه از جواز تاسیس صادره جهت اطلاع به دستگاهای دولتی ذیربط ، دفتر آمار و اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن ، سازمان حفاظت محیط زیست ، وزارت کار و امور اجتماعی ، اداره کل نظارت بر امور داروئی و اداره کل نظارت بر مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( در مورد فعالیتهای صنعتی مرتبط با صنایع غدایی ، بهداشتی و آرایشی ارسال می شود.مدت زمان انجام کار : برحسب نوع طرح متغیرمی باشد

  مراحل و شرح اقدامات :
  ۱٫ تکمیل فرم درخواست و پرسشنامه و ارسال به سازمان صنایع و معادن
  ۲٫ ارسال به اداره برنامه ریزی ،توسعه صنعتی و معدنی جهت بررسی کارشناس مربوطه
  ۳٫ بررسی درخواست توسط کارشناس و اقدام لازم
  ۴٫ ارسال به دبیرخانه جهت تایپ
  ۵٫ تایید کارشناس، تایید مسئول اداره برنامه ریزی ، توسعه صنعتی و امضاء مدیریت
  ۶٫ صدور جواز تاسیس واحدهای طراحی ومونتاژ توسط سازمان صنایع ومعادن

  مدارک موردنیاز:
  ۱٫ کپی شناسنامه متقاضی
  ۲٫ درمورد شرکتها،اساسنامه شرکت ، آگهی تاسیس وآخرین تغییرات شرکت
  ۳٫ تکمیل پرسشنامه جوازتاسیس توسط متقاضی
  ۴٫ فرم جواز تاسیس
  جواز فنی مهندسی در بخش صنعت ومعدن
  هدف :  سازماندهی ، نظارت بر ایجاد رشد و توسعه واحدهای فنی مهندسی در جهت بهره برداری از توانمندیهای آنها را در بخش صنعت و معدن
  دامنه عملکرد: استان
  تعاریف : مجوزی است که پس از بررسی های کارشناسی در صورت احراز شرایط بر اساس مفاد دستورالعمل واحدهای فنی مهندسی جهت متقاضیان از طرف سازمان صنایع و معادن استان صادرمی گردد .

  شرایط کلی :
  شرایط متقاضیان جواز واحدفنی مهندسی:
  اشخاص حقیقی ( مهندسان ، مشاوران ، مخترعان ، متکبران ، صنعت گران با تجربه  و …) و حقوقی  شرکت ها ، واحدهای تولیدی ، اتحادیه ها ، سندیکاها ، تعاونی های ، تشکلهای صنعتی و …) از طریق ارسال درخواست کتبی به همراه مدارک مورد نیاز که در ذیل اشاره شده در یکی از زمینه های تخصصی اعلام شده (جدول شماره۱- زمینه تخصصی واحدفنی و مهندسی ) می توانند جهت اخذ جواز فنی مهندسی اقدام نمایند.در صورت کامل بودن مدارک و تطبیق با شرایط و ضوابط مندرج دردستورالعمل ، جواز واحد فنی مهندسی صادر خواهد شد .

  تبصره ۱: شخصیت های حقوقی به یکی از اشکال زیرمی توانند متقاضی دریافت جواز واحد فنی مهندسی می باشند .

  ۱- واحد فنی مهندسی به عنوان بخشی از یک واحد تولیدی با ساختار تشکیلاتی مصوب و تحت نظارت مستقیم مدیر عامل

  ۲- مؤسسه یا شرکت به صورت سرمایه گذاری ، همکاری مشترک با سایر مؤسسات و شرکت های داخلی و خارجی ( کنسرسیوم ) بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور .

  تبصره ۲:اعتبار جواز فنی مهندسی یکسال از تاریخ صدور می باشد .

  تبصره ۳:متقاضیان تاسیس واحد فنی مهندسی باید حداقل دارای مدرک کارشناسی در رشته های مرتبط از دانشگاههای معتبر داخلی و خارجی با سوابق تجربی مناسب در زمینه فعالیت مورد نظر باشند .
  مدت زمان انجام کار : یک هفته

  مراحل و شرح اقدامات :

  ۱٫  تکمیل فرم درخواست  -تکمیل مدارک توسط متقاضی و ارائه به سازمان جهت بررسی

  ۲٫  بررسی مدارک ارائه شده توسط کارشناسان اداره آموزش وفنآوری سازمان

  ۳٫ درصورتیکه مدارک ارائه شده با شرایط‌‌مندرج در دستورالعمل و شرایط و ضوابط موجود مطابقت داشته باشدجواز تاسیس واحدفنی و مهندسی توسط سازمان صادر خواهد شد (درغیراین صورت مدارک برای رفع نواقص به متقاضی ارجاع داده می شود.)

  ۴٫ صدور جواز فنی و مهندسی

  مدارک موردنیاز:


  ۱٫ فرم درخواست

  ۲٫ تصویر مدرک تحصیلی متقاضی یا متقاضیان (در صورتیکه متقاضی شخصیت حقوقی باشد تصویر مدارک تحصیلی اعضای هیت مدیره لازم است.)

  ۳٫ تصویر شناسنامه و تصویرکارت پایان خدمت (ویژه آقایان)

  ۴٫ E-mail  (نشانی پست الکترونیک )

  ۵٫ نشانی کامل فرد متقاضی و یا محل دفتر که در آگهی تاسیس شرکت ثبت شده است (کد پستی ۱۰ رقمی الزامی است )

  درمورد متقاضیان حقوقی ارایه فتوکپی اساسنامه شرکت ، اظهارنامه ثبت شرکت وآگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی وآگهی آخرین تغییرات در شرکت و روزنامه رسمی آن، تقاضانامه با سر برگ شرکت الزامی است

  فراوری مواد معدنی
   پروانه پژوهش‌
  هدف : بکارگیری استعدادها و امکانات علمی، صنعتی و معدنی در جهت نیل به ساخت داخل، رفع مشکلات و تنگناهای صنایع و معادن کشور از طریق ایجاد و توسعه مراکز پژوهشی صنعتی و معدنی کاربردی.دامنه عملکرد: استانتعاریف :پروانه پژوهش:

  پروانه ای است که پس از اخذ جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی ومعدنی و انجام سایر اقدامات لازم (طبق ضوابط و دستورالعملهای مربوطه که در زمان اخذ جواز تاسیس به متقاضی ارائه گردیده است) از سوی دارنده جواز تاسیس، توسط سازمان صنایع و معادن استانها صادر می گردد.
  مدت زمان انجام کار : یک هفته

  مراحل و شرح اقدامات :
  ۱٫ تکمیل فرم درخواست و ارسال آن به سازمان
  ۲٫ تکمیل پرسشنامه وارایه آن همراه با مدارک موردنیاز به سازمان صنایع ومعادن
  ۳٫ بررسی پرسشنامه ومدارک ضمیمه توسط کارشناسان اداره آموزش و فنآوری سازمان و انجام امتیاز بندی (در صورت عدم کسب امتیاز ۱۸۰، ارسال پاسخ منفی با ذکر دلیل)
  ۴٫ بازدیدکارشناسی از مرکز پژوهش توسط اداره آموزش و فنآوری سازمان سازمان صنایع و معادن استان
  ۵٫ طرح در شورای پژوهشهای صنعتی و معدنی به منظور تصویب پروانه پژوهش
  ۶٫ صدور پروانه پژوهش توسط سازمان صنایع و معادن استان

  مدارک مورد نباز:
  ۱٫ فرم درخواست صدور پروانه پژوهشی با ذکر فعالیت پژوهشی موردنظر و گرایش ان
  ۲٫ فرم پرسشنامه
  ۳٫ یک برگ تصویر از اخرین مدرک تحصیلی ،یک برگ تصویر شناسنامه یک برگ تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم ( ویژه اقایان ) مربوط به اعضای هیات مدیره و یا همکاران مرکز پژوهشی(مدارک تحصیلی می بایستی لیسانس و بالاتر و مرتبط با زمینه پژوهشی مورد نظر باشد.)
  ۴٫ یک برگ تصویر اساسنامه شرکت
  ۵٫ یک برگ تصویر ثبت شرکت درروزنامه رسمی
  ۶٫ تصویر اگهی اخرین تغییرات درشرکت در روزنامه رسمی
  ۷٫ رزومه کاری هیات مدیره شرکت و همکاران مرکز پژوهشی
  ۸٫ فرم درخواست تمایل به همکاری با مرکز پژوهشی توسط همکاران مرکز پژوهشی
   جواز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنیهدف : به کارگیری استعدادها و امکانات علمی، صنعتی و معدنی در جهت نیل به ساخت داخل، رفع مشکلات و تنگناهای صنایع و معادن کشور از طریق ایجاد و توسعه مراکز پژوهشی صنعتی و معدنی کاربردی.دامنه عملکرد: استانمرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی:

  مرکزی است که انجام پژوهشهای فنی- مهندسی در زمینه صنایع و معادن و کاربرد آن رابرای واحدهای تولیدی هم در مراحل قبل و هم در حین تولید بعهده دارد این مرکز می تواند دارای بخشهای پژوهش، طراحی آزمایشگاه و همچنین کارگاه پژوهشی باشد.

  جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی:

  مجوزی است حاوی اطلاعات پایه ای از قبیل مشخصات نیروی انسانی، زمینه فعالیت پژوهشی و … که پس ازبررسی کارشناسی و دارا بودن شرایط لازم از سوی سازمان صنایع و معادن استان صادرخواهد شد.
  مدت زمان انجام کار : یک هفته

  مراحل و شرح اقدامات :
  ۱٫ تکمیل فرم درخواست به شماره و دریافت دستورالعمل مربوطه وارسال مدارک لازم به سازمان صنایع و معادن
  ۲٫ بررسی مدارک توسط سازمان صنایع ومعادن
  ۳٫ صدور جواز تاسیس توسط سازمان صنایع و معادن استان
  مدارک موردنیاز:

  مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی :
  ۱٫ فرم درخواست صدور مجوز با ذکر فعالیت پژوهشی مورد نظر وگرایش ان
  ۲٫ ارائه یک برگ تصویراخرین مدرک تحصیلی (متقاضی یا متقاضیان می بایستی دارای مدرک تحصیلی لیسانس به بالا بوده ومدرک تحصیلی انها مرتبط بازمینه پژوهشی مورد نظر باشد)
  ۳٫ ارائه یک برگ تصویر شناسنامه
  ۴٫ ارائه یک برگ تصویر پایان خدمت یا معافیت دائم ( ویژه اقایان)
  ۵٫ ارائه رزومه کاری و شغلی

  مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی :
  ۱٫ فرم درخواست صدور مجوز با ذکر فعالیت پژوهشی موردنظر و گرایش ان
  ۲٫ ارائه یک تصویر از اخرین مدرک تحصیلی ،یک برگ تصویر شناسنامه یک برگ تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم ( ویژه اقایان ) مربوط به اعضای هیات مدیرهو همکاران مرکز پژوهشی
  ۳٫ ارائه یک برگ تصویراظهارنامه ثبت شرکت
  ۴٫ ارائه یک برگ تصویر ثبت شرکت درروزنامه رسمی
  ۵٫ارائه اخرین اگهی تغییرات درروزنامه رسمی
  ۶٫ ارائه رزومه کاری هیات مدیره شرکت
  پروانه فنی مهندسی در بخش صنعت و معدن
  هدف: سازماندهی ، نظارت برایجاد رشد و توسعه واحدهای فنی مهندسی در جهت بهره برداری از توانمندیهای آنها در بخش صنعت و معدن
  دامنه عملکرد: استانتعاریف : پروانه واحد فنی مهندسی ـ مجوزی است که پس از اخذ جواز فنی و مهندسی ، ثبت شرکت ، ایجاد دفتر فنی مهندسی ، فراهم نمودن امکانات لازم و ارائه فعالیتهای مناسب و قابل قبول در زمینه تخصصی مربوطه و بر اساس مفاد دستورالعمل واحدهای فنی مهندسی ، از طرف سازمان صنایع ومعادن استان صادر می گردد .زمینه تخصصی ـ عبارتست از زمینه اصلی فعالیت واحدهای فنی مهندسی که مطابق با جدول (پیوست ۱) تعریف شده است .
  شرایط متقاضیان پروانه فنی مهندسی :کلیه متقاضیان اعم از حقیقی و حقوقی که دارای جواز واحد فنی مهندسی یا دارای مجوز از شورای انفورماتیک یا سازمان برنامه و بودجه هستند و حداقل یکسال از تاریخ صدور آن گذشته باشد و در زمان درخواست پروانه ، اعتبار آن منقضی نشده باشد ، می توانند نقاضای صدور پروانه فنی مهندسی نمایند .
  شرایط کلی:

  ـ دارابودن شرایط موجود در بند ضوابط صدور جواز فنی مهندسی

  ـ کسب حداقل ۳۰۰ امتیاز بر اساس جدول مرتبط با زمینه تخصصی

  ـ ثبت رسمی مؤسسه یا شرکت با موضوع مرتبط با زمینه تخصصی

  ـ وجود حداقل یکنفر با مدرک کارشناسی و پنج سال سابقه کار در زمینه تخصصی مورد تقاضا که از بین اعضاء اصلی متقاضیان جواز واحد فنی مهندسی باشند .

  ـ سابقه انجام حداقل یک پروژه مرتبط با زمینه تخصصی که مراحل اجرایی خود را طی کرده باشد .

  ـ دارابودن حداقل امکانات لازم جهت ارائه خدمات فنی مهندسی از قبیل دفتر کار مناسب ، لوازم دفتری ، آرشیو فنی ، کتابخانه ، تجهیزات نقشه کشی ، کامپیوتر و لوازم جانبی آن .

  تبصره : واحد فنی مهندسی دارای پروانه فنی مهندسی بعد ازسه سال از طرف سازمان صنایع و معادن استان مورد ارزیابی و تعیین صلاحیت مجدد قرار می گیرد . در صورت احراز شرایط ، کسب امتیاز لازم و ارائه مدارک انجام فعالیتهای قابل قبول مهندسی ، پروانه آن تمدید می گردد و درغیر اینصورت باطل خواهد شد .

  – دارندگان جواز تأسیس و پروانه فنی مهندسی باید اطلاعات و آمارهای مورد نیازسازمان صنایع و معادن یا وزارت صنایع و معادن و پرسشنامه های سالانه ارسال شده از سوی دفتر پژوهش و فناوری و آموزش را تکمیل نمایند.
  مدت زمان انجام کار :یک هفته

  مراحل و شرح اقدامات :
  ۱٫ تکمیل فرم درخواست به شماره از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی ( متقاضی )و ارسال به سازمان صنایع و معادن
  ۲٫ تکمیل فرم پرسشنامه به شماره وارایه مدارک موردنیاز و به سازمان صنایع ومعادن جهت بررسی
  ۳٫ بررسی مدارک ارائه شده توسط کارشناسان اداره آموزش و فنآوری سازمان
  ۴٫ بازدید کارشناسی ازواحد فنی و مهندسی توسطاداره آموزش و فنآوری سازمان و اعلام و تطبیق مستندات ارائه شده با وضعیت موجود در شرکت
  ۵٫ درصورتیکه مدارک ارائه شده با شرایط موجود شرکت و دستورالعمل واحدهای فنی و مهندسی مطابقت داشته باشدمدارک برای بررسی وتایید نهایی به مدیریت ارسال میگردد
  درغیراین صورت مدارک برای رفع نواقص به متقاضی ارجاع داده می شود
  ۶٫ صدور پروانه فنی و مهندسی

  مدارک موردنیاز:
  ۱٫ فرم درخواست
  ۲٫ فرم پرسشنامه
  ۳٫ عضویت در یکی از تشکلهای مهندسی یا صنعتی و تایید فعالیت متقاضی در ارائه خدمات فنی مهندسی در زمینه مورد درخواست
  ۴٫ تصاویرمدرک تحصیلی ،شناسنامه و کارت پایان خدمت یا معافیت دایم(ویژه آقایان) ۳ نفر از اعضای هیات مدیره با مدرک مرتبط در زمینه فعالیت فنی مهندسی مورد تقاضا
  ۵٫ تصویر دوره های تخصصی گذارنده
  ۶٫ تصویر قراردادهای به اتمام رسیده از زمان صدورجواز فنی مهندسی و همچنین حسن انجام کار یکی از قراردادهای ارایه شده
  ۷٫ تصویر اظهار نامه ثبت شرکت در روزنامه رسمی
  ۸٫ تصویراگهی آخرین تغییرات شرکت ، در روزنامه رسمی
  ۹٫ نشانی کامل پستی ثبت شده متقاضی در آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی متقاضی به همراه کدپستی ۱۰ رقمی
  ۱۰٫ E-mail

 • نظرات() 

 • آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic