ثبت ارزان شرکت - ثبت برند فارسی

یکشنبه 18 شهریور 1397دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 • نظرات() 
 • یکشنبه 18 شهریور 1397  دامنه ها


  adakit.ir

  almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

  iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


  greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

  *************************************************************************

  mersada.ir


  ****************************************************************

  ***********************************************************************


        

  *********************************************************************

  *************************************************************************
  ***********************************************************************

   asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

   ******************************************************************

  bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

  *******************************************************************

  adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
   
  **********************************************************************
   Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
  Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 • نظرات() 
 • یکشنبه 18 شهریور 1397  دامنه ها


  adakit.ir

  almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

  iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


  greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

  *************************************************************************

  mersada.ir


  ****************************************************************

  ***********************************************************************


        

  *********************************************************************

  *************************************************************************
  ***********************************************************************

   asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

   ******************************************************************

  bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

  *******************************************************************

  adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
   
  **********************************************************************
   Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
  Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 • نظرات() 
 • یکشنبه 18 شهریور 1397  دامنه ها


  adakit.ir

  almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

  iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


  greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

  *************************************************************************

  mersada.ir


  ****************************************************************

  ***********************************************************************


        

  *********************************************************************

  *************************************************************************
  ***********************************************************************

   asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

   ******************************************************************

  bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

  *******************************************************************

  adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
   
  **********************************************************************
   Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
  Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 • نظرات() 
 • یکشنبه 18 شهریور 1397


  دامنه ها


  adakit.ir

  almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

  iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


  greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

  *************************************************************************

  mersada.ir


  ****************************************************************

  ***********************************************************************


        

  *********************************************************************

  *************************************************************************
  ***********************************************************************

   asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

   ******************************************************************

  bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

  *******************************************************************

  adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
   
  **********************************************************************
   Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
  Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 7 شهریور 1397


  بهره برداری از اختراع ثبت شده توسط اشخاصی غیراز مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن است
  دعوی نقض ورقه اختراع

  بهره برداری از اختراع ثبت شده در صورتی که اختراع، مربوط به یک فرآورده است عبارت است از : ساخت، وارد کردن، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده ها، ذخیره کالا به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده و در صورتی که اختراع مربوط به یک فرآیند است بهر ه برداری عبارت است از استفاده از فرآیند و انجام هر کدام از افعال ساخت، وارد کردن در خصوص کالایی که مستقیماً از طریق این فرآیند به دست آمده اند. مالک اختراع می تواند تحت شرایطی عیله هر شخص که با افعال خود به حق مخترع تجاوز کند و یا هرگونه عملی را انجام دهد که ممکن است منجر به تجاوز به حق مخترع شود به دادگاه شکایت کند.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 7 شهریور 1397

  الف)سرمایه
  همان طور که در مطالب قبلی گفته شد،سرمایه شرکت در اساسنامه آن قید می گردد.در موقع تاسیس،سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور کمتر شود باید ظرفیت سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر فوق اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت،تغییر شکل یابد وگرنه هر ذی نفعی می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.هر گاه قبل از صدور رای قطعی دادگاه،موجب درخواست انحلال منتفی گردد یعنی به یکی از طرق فوق عمل شود دادگاه رسیدگی را متوقف خواهد کرد.


  سرمایه شرکت سهامی به سهام تقسیم می شود.لذا مبلغ سرمایه شرکت مجموع مبالغ اسمی سهام آ ن خواهد بود.سرمایه شرکت سهامی قابل افزایش و کاهش است.افزایش یا کاهش سرمایه که همان تغییر در سرمایه شرکت است در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.مجمع عمومی مزبور می تواند از طریق صدور سهام جدید یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود،سرمایه شرکت را افزایش دهد.
  کاهش سرمایه ممکن است اجباری یا اختیاری باشد.زیان های وارده به شرکت از جمله می تواند موجب کاهش اجباری سرمایه آن شود.توضیح این که،اگر بر اثر زیان های وارده حاقل نصف سرمایه شرکت از بین برود مجمع عمومی فوق العاده باید انحلال یا بقای شرکت را مورد شور و رای قرار دهد.هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد،باید در همان جلسه با رعایت میزان حداقل های فوق الذکر مربوط به سرمایه،سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود،کاهش دهد.چنانچه به هر علتی به یکی از طرق فوق عمل نشود،هر ذی نفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.
  مجمع عمومی فوق العاده،می تواند به طور اختیاری به کاهش سرمایه اقدام کند.مشروط بر آنکه در اثر کاهش سرمایه،به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود و سرمایه شرکت از حداقل مقرر(پنج میلیون ریال در شرکت سهامی عام و یک میلیون ریال در شرکت سهامی خاص) کمتر نشود.
  کاهش سرمایه به یکی از دو طرق ذیل امکان پذیر است:
  1-کاهش تعداد سهام.در این صورت بعضی از شرکا به قیمت اسمی سهم خود را دریافت و با رضایت از شرکت خارج می شوند.
  2-کاهش مبلغ اسمی سهام.مثلاَ سهام ده هزار ریالی به پنج هزار ریال تنزل یابد و مازاد آن به صاحبان سهام مسترد شود.
  باید توجه داشت که برابر ماده 198 خرید سهام توسط همان شرکت ممنوع است زیرا در این صورت بدون اینکه کاهش سرمایه آگهی شود،سرمایه شرکت تقلیل پیدا می کند.

  ب)سهام
  تعریف سهام
  سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم می گردد.هر قسمت آن سرمایه را "سهم" می گویند.لایحه اصلاحی در تعریف سهم می گوید:"سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد"بنابراین،هر سهم معلوم می کند که نسبت به کل سرمایه،صاحب آن تا چه اندازه ای می تواند در اداره امور شرکت،از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رای،مشارکت داشته باشد.همچنین چه مقدار از منافع حاصل از فعالیت شرکت به او تعلق دارد و در برابر شرکت،اگر همه مبلغ سهم را نپرداخته باشد چه میزان تعهد مالی خواهد داشت.
  برابر ماده 29،قانون در شرکت سهامی عام حداکثر قیمت اسمی سهام را در هزار ریال معین کرده است.اما در شرکت های سهامی خاص حداکثر و حداقل برای مبلغ اسمی سهام تعیین نشده است.
  سهام در شرکت سهامی ممکن است به چند صورت بیرون بیاید که بشرح ذیل است:

  انواع سهم:
  الف) سرمایه ای که خود به دو دسته سهم با نام و بی نام و سهم ممتاز تقسیم می شود.
  ب)منفعتی که به دو دسته سهم موسس و سهم انتفاعی تقسیم می گردد.
  الف)سهم سرمایه ای
  سهم ممکن است بانام یا بی نام باشد.در صورتی که برای بعضی از سهام با رعایت مقررات مزایایی قایل شوند این گونه سهام"ممتاز" نامیده می شوند.در سهم با نام،اسم و مشخصات صاحب سهم روی ورقه سهم قید می گردد.افزون بر آن،نام و مشخصات صاحب سهم در دفتری که به نام " دفتر ثبت سهام "نزد شرکت موجود است به همراه شماره سهم نوشته می شود.
  در سهم بی نام،اسم و مشخصات صاحب سهم در ورقه سهم قید نمی گردد.سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و مالک دارنده آن شناخته می شود.مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.بر عکس سهم بانام،نقل و انتقال سهم بی نام فقط با فبض به عمل می آید.
  سهم ممتاز،سهمی است که برای دارنده آن امتیازاتی در نظر گرفته شده باشد.مانند اینکه از سود سهام بیشتری منتفع گردد یا در موقع انحلال شرکت در پرداخت مبلغ اسمی از دارایی شرکت نسبت به صاحبان سهام دیگر،اولویت داشته باشد.انتشار سهام ممتاز باید به پیش بینی اساسنامه شرکت یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده باشد.معمولاَ سهام ممتاز در مواردی صادر می شود که شرکت نیاز به افزایش سرمایه دارد یا می خواهد اشخاصی را که دارای اعتبار یا تخصص و کارایی خاص هستند جلب کند.در هر حال،امتیازات این گونه سهام و نحوه استفاده از آن باید به طور واضح تعیین گردد.
  "هر گونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز،باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت با جلب موافقت دارندگان نصف به علاوه یک این گونه سهام انجام گیرد.سهم با نام،بی نام و ممتاز را که به ازاء آوردن سرمایه به شرکت داده می شود "سهم سرمایه"می نامند.
  ب)سهم منفعتی
  علاوه بر سهم سرمایه که در بالا به آن اشاره شد،دو نوع سهم دیگر به اسامی " سهم انتفاعی" و "سهم موسسین" وجود دارد که در قوانین ایران پیش بینی نشده است.سهم انتفاعی سهمی است که مبلغ اسمی آن به صاحب سهم مسترد شده باشد.دارنده سهم انتفاعی از سود سالانه شرکت بهره مند می گردد،اما هر گاه شرکت منحل شود مبلغی بابت آن از دارایی شرکت،به صاحب سهم حصه داده می شود.سهم موسس سهمی است که موسسین برای خود در بدو تاسیس شرکت پیش بینی می کنند.این سهم،ممکن است مزایایی نسبت به سایر سهام شرکت داشته باشد.مثلاَ سود بیشتری به آن تعلق گیرد یا در موقع انحلال شرکت،از دارایی شرکت قبل از سایر سهام،مبلغ اسمی آن ها پرداخت گردد.

  شرایط صدور سهام
  تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده است،صدور ورقه سهام یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است.صدور سهام با نام،مشروط بر این است که کلیه سرمایه شرکت پذیره نویسی شده و حداقل سی و پنج درصد آن پرداخت گردیده و کلیه سرمایه غیر نقد تحویل شده باشد.(ماده 243 ل.ا.ق.ت) صدور سهام بی نام،مشروط بر این است که مبلغ اسمی سهم پرداخت شده باشد.مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده باشد،صدور سهام بی نام ممنوع است.به تعهد کننده این گونه سهام گواهی نامه موقت با نام داده خواهد شد.نقل و انتقال این گواهی نامه تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال با نام است(ماده 300 ل.ا.ق.ت) به طور کلی شرایط صدور سهام را می توان به شرح ذیل خلاصه کرد:
  1-هر کس قبل از پرداخت کلیه مبلغ اسمی سهام،سهام بی نام صادر کند به مجازات محکوم خواهد شد.
  2-هر کس سهام بی نام را قبل از آنکه تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد،بفروشد یا به معرض فروش می گذارد،به مجازات محکوم خواهد شد.
  3-هر کس سهام بی نام را قبل از آن که اقلاَ سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد،به مجازات محکوم خواهد شد.
  4-هر کس عالماَ در هر یک از عملیات مذکور مشارکت کند یا انجام آن عملیات را تسهیل نماید بر حسب مورد به مجازات شریک یا معاون جرم محکوم خواهد شد(مواد 243 الی 245 ل.ا.ق.ت)

 • نظرات() 
 • شنبه 3 شهریور 1397

  به موجل ماده 51 قانون تجارت، شرکت سهامی عام می تواند تحت شرایط مندرج در این قانون قرضه منتشر کند.
  " ورقه قرضه " ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزای آن در موعد یا مواعد معین باید مسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود. ( ماده 52 )

  دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شرکت دخالتی ندارند و صرفاَ بستانکار شرکت محسوب می شوند. مضافاَ اینکه پذیره نویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجاری نمی باشند.

      شرایط انتشار اوراق قرضه

  1- انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد.
  2- کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تادیه شده باشد.
  3- دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد.
  4- دو ترازنامه عملکرد سالیانه شرکت به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.
  چنانچه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می تواند بنا به پیشنهاد هیات مدیره انتشار اوراق قرضه را تصویب و شرایط آن را تعیین کند. اساسنامه و یا مجمع عمومی می تواند به هیات مدیره شرکت اجازه دهد که طی مدتی که از دو سال تجاوز نکند یک ماده چند بار به انتشار اوراق قرضه مبادرت نماید. ضمناَ مبلغ اسمی اوراق قرضه و نیز ارزش قطعات اوراق قرضه باید متساوی باشد.
  ماده 57- تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور رو انتشار آن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه کتباَ به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود. مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود.
  تبصره – قبل از انجام تشریفات مذکور در ماده فوق هر گونه آگهی برای فروش اوراق قرضه ممنوع است.

      مندرجات اطلاعیه انتشار اوراق قرضه

  به موجب ماده 58 قانون تجارت اطلاعیه انتشار اوراق قرضه باید مشتمل بر نکات ذیل بوده و توسط دارندگان امضاء مجاز شرکت امضا شده باشد.
  1 - نام شركت.
  2 - موضوع شركت.
  3 - شماره وتاریخ ثبت شركت.
  4 - مركزاصلی شركت.
  5 - مدت شركت.
  6 - مبلغ سرمایه شركت وتصریح به اینكه كلیه آن پرداخت شده است.
  7 - درصورتی كه شركت سابقااوراق قرضه صادركرده است مبلغ وتعدادو تاریخ صدورآن وتضمیناتی كه احتمالابرای بازپرداخت آن درنظرگرفته شده است وهمچنین مبالغ بازپرداخت شده آن ودرصورتی كه اوراق قرضه سابق قابل تبدیل به سهام شركت بوده باشدمقداری ازآن گونه اوراق قرضه كه هنوزتبدیل به سهم نشده است.
  8 - درصورتی كه شركت سابقااوراق قرضه موسسه دیگری راتضمین كرده باشدمبلغ ومدت وسایرشرایط تضمین مذكور.
  9 - مبلغ قرضه ومدت آن وهمچنین مبلغ اسمی هرورقه ونرخ بهره ای كه به قرضه تعلق می گیردوترتیب محاسبه آن وذكرسایرحقوقی كه احتمالابرای اوراق قرضه درنظرگرفته شده است وهمچنین موعدیامواعدوشرایط بازپرداخت اصل وپرداخت بهره وغیره ودرصورتی كه اوراق قرضه قابل خریدباشدشرایط و ترتیب بهره وغیره ودرصورتی كه اوراق قرضه قابل بازخریدباشدشرایط و ترتیب بازخرید.
  10 - تضمیناتی كه احتمالابرای اوراق قرضه درنظرگرفته شده است.
  11 - اگراوراق قرضه قابل تعویض باسهام شركت یاقابل تبدیل به سهام شركت باشدمهلت وسایرشرایط تعویض یاتبدیل.
  12 - خلاصه گزارش وضع مالی شركت وخلاصه ترازنامه آخرین سال مالی آن كه تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده است. 

 • نظرات() 
 • شنبه 3 شهریور 1397


      ثبت طرح صنعتی

  هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط،رنگ ها و یا بدون آن،به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است.
  طرح صنعتی تنها زمانی که جدید و یا اصیل باشد قابل ثبت است.یک طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشا نشده باشد.
  در این مقاله ما برآنیم تا به بررسی ضوابط ثبت منطقه ای و بین المللی طرح صنعتی بپردازیم . خاطر نشان می شویم موسسه حقوقی فکر برتر به عنوان یکی از معتبر ترین مراکز ثبتی کشور، با استفاده از توان بالای کادر مجرب خود در کوتاه ترین زمان ممکن اقدامات لازم را جهت ثبت طرح شما به عمل خواهد آورد.برای این منظور کافیست با کارشناسان فوق حرفه ای ما تماس حاصل فرمایید.

      ثبت منطقه ای و بین المللی طرح صنعتی

  به طور کلی در رابطه با ثبت علائم تجاری ، طرح صنعتی و یا اختراع در سایر کشورها و به اصطلاح به صورت بین المللی ، سه روش وجود دارد که عبارت است از :
  الف- ثبت ملی
  ب- ثبت منطقه ای
  ج- ثبت بین المللی

      ثبت منطقه ای

  گروهی از کشورها دارای معاهده همکاری منطقه ای می باشند که در صورت ثبت در یکی از کشورهای عضو ، سایر کشورهای عضو آن معاهده آن طرح را حمایت خواهند نمود . اتحادیه های منطقه ای شامل حوزه های ذیل می باشند :
  الف- اداره منطقه مالکیت صنعتی آفریقا(ARIRO) برای حمایت از طرح ها در کشورهای آفریقایی انگلیسی زبان
  ب- اداره طرح های بلوکس (BDO) برای حمایت در بلژیک هلند و لوکزامبورگ
  ج- اداره هماهنگ سازی بازارهای داخلی (OHIM) برای طرح های اتحادیه ای در کشور عضو اتحادیه اروپایی
  د- سازمان مالکیت معنوی آفریقا (OAPI) برای حمایت از کشورهای آفریقایی فرانسه زبان

      ثبت بین المللی

  ابتدا باید گفته شود که در هیچ نقطه ای از جهان سیستمی وجود ندارد که شما طرح صنعتی، اختراع ، علامت تجاری یا نشان جغرافیایی مورد تقاضای خود را در یک کشور ثبت نموده و در سایر کشورها حمایت شود.
  برای ثبت بین المللی شما طبق موافقت نامه لاهه ( معاهده ای که به منظور ثبت بین المللی " تقاضای یکپارچه " طرح صنعتی به وجود آمده و سازمان جهانی مالکیت ، متولی آن است . اتباع هر یک از کشورهای عضو موافقتنامه می توانند با تکمیل یک تقاضانامه بین المللی به بخش اجرای معاهده لاهه مستقر در سازمان جهانی مالکیت معنوی تسلیم نماید ، درخواست وی به کشورهای مورد تقاضا ( احتمال دارد بعضی کشورها تقاضای ثبت شما را پذیرفته بعضی از کشورها هم نپذیرند ) در صورت پذیرش در کشورهای مورد تقاضا مورد حمایت قرار خواهد گرفت اما کشورهایی که تقاضای شما را رد کردند شما می توانید به این تصمیم اعتراض نمایید. چنانچه ثبت شود مورد حمایت قرار خواهد گرفت اگر هم تقاضای شما مجدداَ رد شود تحت حمایت قانون آن کشور نخواهد بود.
  فعلاَ کشور ما عضو این موافقت نامه نمی باشد ، اما کشور ما در خصوص ثبت بین المللی اختراع به معاهده PCT در خصوص ثبت بین المللی علائم تجارت به معاهده پروتکل مادرید در خصوص ثبت بین المللی نشان جغرافیایی به معاهده لیسبون در خصوص ثبت مبدا غیر واقعی کالا به معاهده مادرید عضو می باشد.( منبع : سامانه اداره کل مالکیت صنعتی)

      معاهدات و کنوانسیون های مربوط به ثبت بین المللی طرح صنعتی

  معاهده لاهه ( با سه ویرایش آن ) که ایران تاکنون به آن ملحق نشده است. 

 • نظرات() 

 • آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic